Årsmøte / andelseiermøte Gjøvik Skogeierlag

tirsdag12.mars

Vardal Menighetshus tirsdag 12. mars 19:00

Gjøvik Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra Mjøsen Skog møter styreleder Terje Uggen og adm.dir Stefen Skolseg.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.

Innstillingen fra Mjøsen Skog valgkomite finner du her.

Vel møtt!