Årsmøte / andelseiermøte Furnes Skogeierlag

torsdag07.mars

Kvilheim, Furnes Almenning torsdag 07. mars 19:00

Furnes Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra Mjøsen Skog møter styremedlem Ole Randin Klokkerengen.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.

Valgkomiteens innstilling dinner du her.

Vel møtt til møte!