Årsmøte / andelseiermøte Fron Skogeierlag

tirsdag19.mars

tirsdag 19. mars 19:30

Fron Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!