Årsmøte / andelseiermøte Fron Skogeierlag

tirsdag19.mars

Peer Gynt Hotel og Spiseri AS tirsdag 19. mars 19:30

Fron Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Innstilling fra valgkomiteen i Fron Skogeierlasg finner du her.

Fra Mjøsen Skogs styre møter Asbjørn Bjørnstad.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.
Innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog med presentasjon finner du her

Vel møtt!