Årsmøte / andelseiermøte Feiring Skogeierlag

fredag15.mars

Fløygir fredag 15. mars 19:00

Feiring Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!