Årsmøte / andelseiermøte Feiring Skogeierlag

fredag15.mars

Fløygir fredag 15. mars 19:00

Feiring Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra Mjøsen Skogs styre møter Ole Randin Klokkerengen.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.
Innstilling fra Mjøsen Skogs valgkomite med presentasjon finner du her.

Vel møtt!