Årsmøte / andelseiermøte Fåberg Skogeierlag, Øyer-Tretten Skogeierlag og Gausdal Skogeierlag

tirsdag12.mars

Kommunestyresalen, Gausdal Kulturhus tirsdag 12. mars 19:00

Fåberg Skogeierlag, Gausdal Skogeierlag og Øyer-Tretten Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere på samme sted.

Vel møtt!