Årsmøte / andelseiermøte Eidsvoll Skogeierlag

onsdag13.mars

Nebbenes sydgående onsdag 13. mars 19:00

Eidsvoll Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra Mjøsen Skogs styre møter Ole Randin Klokkerengen.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.
Valgkomiteens innstilling med presentasjoner finner du her

Vel møtt!