Årsmøte / andelseiermøte Brøttum Skogeierlag

mandag11.mars

Strandhytta mandag 11. mars 19:00

Brøttum Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra styret i Mjøsen Skog møter styreleder Terje Uggen.

Mjøsen Skog sin årsberetning finner du her.

Innstilling fra valgkomiteen i Mjøsen Skog finner du her.

Vel møtt!