Årsmøte / andelseiermøte Brøttum Skogeierlag

mandag11.mars

Strandhytta mandag 11. mars 19:00

Brøttum Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Vel møtt!