Årsmøte / andelseiermøte Biri Skogeierlag

mandag18.mars

Honne Hotell og Konferansesenter mandag 18. mars 19:00

Biri Skogeierlag ønsker velkommen til årsmøte og andelseiermøte for sine andelseiere.

Fra Mjøsen Skogs styre møter styreleder Terje Uggen.

Skogeierlagets høringsuttalelse vedr. organisasjonsutvalgets innstilling finner du her. Uttalelsen behandles på årsmøtet.

Mjøsen Skogs årsberetning finner du her.
Innstilling fra Mjøsen Skogs valgkomite med presentajoner finner du her.

Vel møtt!