Andelseiermøte Stange

torsdag16.november

Egerom Selskapslokaler, Valset torsdag 16. november 19:00

Mjøsen Skog invitere alle våre andelseiere i Stange til informasjonsmøte.

Kaffe og rundstykker blir servert en halvtime før møtestart.

PROGRAM

  • Informasjon fra styret  
    Styrets representant oppdaterer på aktuelle saker v/styreleder Terje Uggen
  • Markedsoppdatering
    Hva skjer i markedene og hvordan påvirker dette pris og avsetning for deg som andelseier v/ virkessjef Stefan Mattsson

Pause med kaffe og kringle

  • Presisjonsskogbruk i praksis
    Er det mulig å øke produksjonen i skogen din med 50 prosent? v/regionsjef Jan Gaute Lie
  • Åpen post

Fra Mjøsen Skog stiller også skogbruksleder Frank Monsen.

Merk at vi arrangerer ett andelseiermøte for hvert skogbrukslederdistrikt. Har du ikke anledning til å møte opp på møtet i ditt område, er du velkommen på et av de andre møtene! Se møteoversikt i Mjøsnytt nr. 6-2017 og på www.mjosen.no

Velkommen!