Lokalorganisasjon

Alle skogeiere som er andelseiere i Mjøsen Skog er også medlemmer i et lokalt skogeierlag (med unntak av allmenningene og Pihl AS). Gjennom skogeierlaget og skogeierområdet skjer mye av den faglige og sosiale aktiviteten ute i distriktet.

Mjøsen Skogs virksomhet omfatter Eidsvoll kommune i Akershus, videre Stange, Løten, Hamar og Ringsaker i Hedmark, samt Toten-kommunene, Gjøvik og hele Gudbrandsdalen i Oppland.

Skogeiersamvirket er demokratisk oppbygd. Lokalorganisasjonen innenfor Mjøsen Skogs område består av 22 skogeierlag. Disse lagene er det lokale bindeleddet mellom medlemmet og Mjøsen Skog (med unntak for allmenningene og Pihl AS).

Lokallag og valgkretser
Alle andelseiere er medlemmer i lokalt skogeierlag, med unntak av allmenningene og Pihl AS. Skogeierlaget fungerer også som valgkrets til Mjøsen Skogs årsmøte. Allmenningene danner fem egne valgkretser. 

Skogeierområder
Skogeierlagene og allmenningene/Pihl AS er i tillegg organisert i sju skogeierområder (tidligere kalt medlemsområder). Skogeierområdenes funksjon er å samordne faglig og næringspolitisk aktivitet i et større geografisk område.

Faglig og sosial aktivitet
Gjennom skogeierlaget og skogeierområdet skjer mye av den faglige og sosiale aktiviteten ute i distriktet. Skogdager og skogkvelder arrangeres ofte av ett skogeierlag på vegne av hele skogeierområdet. Samarbeidet gir derved alle andelseierne innenfor skogeierområdet flere fagtilbud i løpet av året enn om eget skogeierlag skulle ordnet alt.

Satsingsområder
Styret i Mjøsen Skog fastsetter hvert år satsingsområder for lokalorganisasjonen. For 2017 har styret besluttet:

  • Faglige satsingsområder: «Veier», «Ungskogpleie», «Skogfond-kurs», «Ny skatteordning» og «Skogressursenes muligheter» (jf. nye skogeiere)
  • Næringspolitiske satsingsområder: «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i kommunen», «Innspill til Klima- og energiplan i kommunen», «Møte med lokalpolitikerne om skogressurser og verdiskaping i kommunen»

 

 

Lesja og Dovre Skogeierlag

Håvard Syse
E-post: havasyse@bbnett.no
Tlf: 917 18 042
Leder / leder skogeierområde

Skjåk Skogeierlag

Sevald Sperstad
E-post: se-sper@online.no
Tlf: 481 51 619
Leder

Lom Skogeierlag

Kristian Kjæstad
E-post: kkjastad@hotmail.com
Tlf: 994 89 804
Leder

Vågå Skogeierlag

Anders Gustav Bjørnsen
E-post: anders.bjornsen@bondelaget.no
Tlf: 906 09 693
Leder

Sel og Heidal Skogeierlag

Per Anton Eide
E-post: paeide@gmail.com
Tlf: 906 54 150
Leder

Skjåk Almenning

Jo Trygve Lyngved
E-post: firmapost@skjak-almenning.no
Tlf: 61 21 39 00 / 992 40 416
Bestyrer

Langmorkje Almenning

Paul Øien
E-post: post@langmorkje.no
Tlf: 61 23 94 00 / 915 49 852
Bestyrer

Fron Skogeierlag

Ola Rundsveen
E-post: ola-run@frisurf.no
Tlf: 414 26 854
Leder

Ringebu-Fåvang Skogeierlag

Pål Borgen
E-post: pborgen@hotmail.com
Tlf: 905 48 408
Leder

Fron Almenning

Kjell Skogstad
E-post: fronalm@online.no
Tlf: 61 29 55 47 / 404 01 946
Bestyrer

Øyer-Tretten Skogeierlag

Jon Elvestad
E-post: jorenoel@gmail.com
Tlf: 982 32 854
Leder

Gausdal Skogeierlag

Trond Kalstad
E-post: trondkal@bbnett.no
Tlf: 911 29 552
Leder

Fåberg Skogeierlag

Jon Grunde Roland
E-post: jgroland@online.no
Tlf: 901 69 667
Leder / leder skogeierområde

Øyer Almenning

Per Magne Bryhn
E-post: pmb@mjosen.no
Tlf: 917 59 429
Bestyrer

Biri Skogeierlag

Einar Stuve
E-post: einar@oplandske.no
Tlf: 901 92 260
Leder

Gjøvik Skogeierlag

Lars Ligaarden
E-post: larliga@online.no
Tlf: 970 29 562
Leder / leder skogeierområde

Vestre Toten Skogeierlag

Ole Edvard Løken
E-post: vestre.toten.skogeierlag@gmail.com
Tlf: 917 27 249
Leder

Østre Toten Skogeierlag

Christian Diskerud Meyer
E-post: cdm@skjefstad.net
Tlf: 924 41 695
Leder

Eina Almenning

Rolf Børstad
E-post: firmapost@einaalmenning.no
Tlf: 61 15 94 50 / 995 87 325
Bestyrer

Toten Almenning Lodd 1

Rolf Børstad
E-post: post@totenalmenning1.no
Tlf: 61 19 83 50 / 995 87 325
Bestyrer

Toten Almenning Lodd 2

Rolf Børstad
E-post: post@totenalmenning1.no
Tlf: 61 16 73 33 / 995 87 325
Bestyrer

Toten Almenning Lodd 3, 4, og 5

Mats Halvorsrud
E-post: post@totenalm.no
Tlf: 61 16 14 88 / 955 50 679
Bestyrer

Brøttum Skogeierlag

Jon Grande Dahl
E-post: post@halla.no
Tlf: 901 41 460
Leder

Furnes Skogeierlag

Lars Einar Bratengen
E-post: teiendom@bbnett.no
Tlf: 976 62 667
Leder

Ringsaker Skogeierlag

Helge Hvoslef
E-post: helge@fars.no
Tlf: 997 31 678
Leder / leder skogeierområdet

Pihl AS

Bestyrer Per Fineid
E-post: post@pihlske.no
Tlf: 62 33 43 81 / 916 46 759
www.pihlske.no

Brøttum Almenning

Bestyrer Jan Tore Hemma
E-post: ajg@b-a.no
Tlf: 62 35 51 90 / 911 68 693
www.b-a.no

Ringsaker Almenning

Bestyrer Mathias Neraasen
E-post: post@ringsaker-almenning.no
Tlf: 62 34 97 00 / 915 65 055
www.ringsaker-almenning.no

Veldre Almenning

Bestyrer Terje Uggen
E-post: terje.uggen@veldre-almenning.no
Tlf: 62 33 41 50 / 957 69 276
www.veldre-almenning.no

Nes Almenning

Bestyrer Tore Lien Bjørnstad
E-post: tore@neslam.no
Tlf: 62 33 41 50 / 913 71 795
www.nesalm.no

Furnes Almenning

Bestyrer Morten Øie
E-post: moi@furnesalmenning.no
Tlf: 62 33 17 80 / 970 67 713
www.furnesalmenning.no

Løten Skogeierlag

Thor Erik Martinsen
E-post: tem@bracon.no
Tlf: 906 21 911
Leder

Stange Skogeierlag

Nils Busvold
E-post: skygge@yahoo.com
Tlf: 416 62 811
Leder

Vang Skogeierlag

Kristian P. Pandum
E-post: kristianpandum@gmail.com
Tlf: 976 90 137
Leder / leder skogeierområdet

Løiten Almenning

Bestyrer Arne Erik Myhre
E-post: firmapost@loitenalmenning.no
Tlf: 62 54 74 40 / 414 45 672
www.loitenalmenning.no

Romedal Almenning

Bestyrer Gaute Nøkleholm
E-post: romedal.almenning@rasa.no
Tlf: 414 42 992
www.rasa.no

Stange Almenning

Bestyrer Gaute Nøkleholm
E-post: stange.almenning@rasa.no
Tlf: 414 42 992
www.rasa.no

Vang Almenning

Bestyrer Magne Svenkerud
E-post: firmapost@vangalmenning.no
Tlf: 477 11 900 / 917 85 864
www.vangalmenning.no

Eidsvoll Skogeierlag

Ole Randin Klokkerengen
E-post: ole.randin@krogsrudsag.no
Tlf: 915 99 450
Leder

Feiring Skogeierlag

Alf Magne Bjørndal
E-post: amb@baneservice.no
Tlf: 926 51 347
Leder / leder skogeierområdet

Eidsvoll Almenning

Bestyrer Karin Hägg
E-post: karin@eidsvoll-almenning.no
Tlf: 63 92 27 80 / 952 53 315
www.eidsvoll-almenning.no