Min side

Lokalorganisasjon

Alle skogeiere som er andelseiere i Mjøsen Skog er også medlemmer i et lokalt skogeierlag (med unntak av allmenningene og Pihl AS). Gjennom skogeierlaget og medlemsområdet skjer mye av den faglige og sosiale aktiviteten ute i distriktet.

Mjøsen Skogs virksomhet omfatter Eidsvoll kommune i Akershus, videre Stange, Løten, Hamar og Ringsaker i Hedmark, samt Toten-kommunene, Gjøvik og hele Gudbrandsdalen i Oppland.

Skogeiersamvirket er demokratisk oppbygd. Lokalorganisasjonen innenfor Mjøsen Skogs område består av 22 skogeierlag. Disse lagene er det lokale bindeleddet mellom medlemmet og Mjøsen Skog (med unntak for allmenningene og Pihl AS).

Lokallag og valgkretser
Alle andelseiere er medlemmer i lokalt skogeierlag, med unntak av allmenningene og Pihl AS. Skogeierlaget fungerer også som valgkrets til Mjøsen Skogs årsmøte. Allmenningene danner fem egne valgkretser. 

Medlemsområder
Skogeierlagene og allmenningene/Pihl AS er i tillegg organisert i sju medlemsområder. Medlemsområdenes funksjon er å samordne faglig og næringspolitisk aktivitet i et større geografisk område.

Faglig og sosial aktivitet
Gjennom skogeierlaget og medlemsområdet skjer mye av den faglige og sosiale aktiviteten ute i distriktet. Skogdager og skogkvelder arrangeres ofte av ett skogeierlag på vegne av hele medlemsområdet. Samarbeidet gir derved alle andelseierne innenfor medlemsområdet flere fagtilbud i løpet av året enn om eget skogeierlag skulle ordnet alt.

Satsingsområder
Styret i Mjøsen Skog fastsetter hvert år satsingsområder for lokalorganisasjonen. For 2016 har styret besluttet:

  • Næringspolitiske satsingsområde: «Økt trebruk inn i kommunale energi- og klimaplaner»
  • Faglige satsingsområder: «Skogsbilveier», «Ungskogpleie» og «Hogst til rett tid»

I tillegg ønsker styret at lokalorganisasjonen bidrar til å få fram hvordan skogen kan bidra til «det grønne skiftet».

 

 

Lesja og Dovre Skogeierlag

Håvard Syse
E-post: havasyse@bbnett.no
Tlf: 917 18 042
Leder / leder medlemsområde

Skjåk Skogeierlag

Sevald Sperstad
E-post: se-sper@online.no
Tlf: 481 51 619
Leder

Lom Skogeierlag

Kristian Kjæstad
E-post: kkjastad@hotmail.com
Tlf: 994 89 804
Leder

Vågå Skogeierlag

Erland Berge
E-post: syveb@online.no
Tlf: 918 46 515
Leder

Sel og Heidal Skogeierlag

Per Anton Eide
E-post: paeide@gmail.com
Tlf: 906 54 150
Leder

Skjåk Almenning

Jo Trygve Lyngved
E-post: firmapost@skjak-almenning.no
Tlf: 61 21 39 00 / 992 40 416
Bestyrer

Langmorkje Almenning

Paul Øien
E-post: post@langmorkje.no
Tlf: 61 23 94 00 / 915 49 852
Bestyrer

Fron Skogeierlag

Ola Rundsveen
E-post: ola-run@frisurf.no
Tlf: 414 26 854
Leder

Ringebu-Fåvang Skogeierlag

Hans Amund Braastad
E-post: habraast@online.no
Tlf: 907 66 034
Leder / leder medlemsområde

Fron Almenning

Kjell Skogstad
E-post: fronalm@online.no
Tlf: 61 29 55 47 / 404 01 946
Bestyrer

Øyer-Tretten Skogeierlag

Astrid Simengård
E-post: Astrid.Simengard@bondelaget.no
Tlf: 970 03 684
Leder

Gausdal Skogeierlag

Ivar Amund Aulstad
E-post: ivaulsta@bbnett.no
Tlf: 995 73 610
Leder

Fåberg Skogeierlag

Jon Grunde Roland
E-post: jgroland@online.no
Tlf: 901 69 667
Leder / leder medlemsområde

Øyer Almenning

Per Magne Bryhn
E-post: pmb@mjosen.no
Tlf: 917 59 429
Bestyrer

Biri Skogeierlag

Einar Stuve
E-post: einar@oplandske.no
Tlf: 901 92 260
Leder

Gjøvik Skogeierlag

Lars Ligaarden
E-post: larliga@online.no
Tlf: 970 29 562
Leder / leder medlemsområde

Vestre Toten Skogeierlag

Ole Edvard Løken
E-post: vestre.toten.skogeierlag@gmail.com
Tlf: 917 27 249
Leder

Østre Toten Skogeierlag

Kari Skramstad Hveem
E-post: kariskramstad@gmail.com
Tlf: 938 29 812
Leder

Eina Almenning

Rolf Børstad
E-post: firmapost@einaalmenning.no
Tlf: 61 15 94 50 / 995 87 325
Bestyrer

Toten Almenning Lodd 1

Rolf Børstad
E-post: post@totenalmenning1.no
Tlf: 61 19 83 50 / 995 87 325
Bestyrer

Toten Almenning Lodd 2

Rolf Børstad
E-post: post@totenalmenning1.no
Tlf: 61 16 73 33 / 995 87 325
Bestyrer

Toten Almenning Lodd 3, 4, og 5

Mats Halvorsrud
E-post: post@totenalm.no
Tlf: 61 16 14 88 / 955 50 679
Bestyrer

Brøttum Skogeierlag

Jon Grande Dahl
E-post: post@halla.no
Tlf: 901 41 460
Leder

Furnes Skogeierlag

Ole Johan Stafsberg
E-post: oj-stafs@frisurf.no
Tlf: 909 50 232
Leder

Ringsaker Skogeierlag

Helge Hvoslef
E-post: helge@fars.no
Tlf: 997 31 678
Leder / leder medlemsområdet

Pihl AS

Bestyrer Per Fineid
E-post: post@pihlske.no
Tlf: 62 33 43 81 / 916 46 759
www.pihlske.no

Brøttum Almenning

Bestyrer Jan Tore Hemma
E-post: ajg@b-a.no
Tlf: 62 35 51 90 / 911 68 693
www.b-a.no

Ringsaker Almenning

Bestyrer Mathias Neraasen
E-post: post@ringsaker-almenning.no
Tlf: 62 34 97 00 / 915 65 055
www.ringsaker-almenning.no

Veldre Almenning

Bestyrer Terje Uggen
E-post: terje.uggen@veldre-almenning.no
Tlf: 62 33 41 50 / 957 69 276
www.veldre-almenning.no

Nes Almenning

Bestyrer Tore Lien Bjørnstad
E-post: tore@neslam.no
Tlf: 62 33 41 50 / 913 71 795
www.nesalm.no

Furnes Almenning

Bestyrer Morten Øie
E-post: moi@furnesalmenning.no
Tlf: 62 33 17 80 / 970 67 713
www.furnesalmenning.no

Løten Skogeierlag

Leder Thor Erik Martinsen
E-post: tem@bracon.no
Tlf: 906 21 911

Stange Skogeierlag

Leder Nils Busvold
E-post: skygge@yahoo.com
Tlf: 416 62 811

Vang Skogeierlag

Leder Kristian P. Pandum
E-post: kristianpandum@gmail.com
Tlf: 976 90 137
Leder medlemsområdet

Løiten Almenning

Bestyrer Arne Erik Myhre
E-post: firmapost@loitenalmenning.no
Tlf: 62 54 74 40 / 414 45 672
www.loitenalmenning.no

Romedal Almenning

Bestyrer Rune O. Brenna
E-post: romedal.almenning@rasa.no
Tlf: 62 58 53 60 / 950 53 957
www.rasa.no

Stange Almenning

Bestyrer Rune O. Brenna
E-post: stange.almenning@rasa.no
Tlf: 62 58 53 60 / 950 53 957
www.rasa.no

Vang Almenning

Bestyrer Magne Svenkerud
E-post: firmapost@vangalmenning.no
Tlf: 477 11 900 / 917 85 864
www.vangalmenning.no

Eidsvoll Skogeierlag

Leder Ole Randin Klokkerengen
E-post: ole.randin@krogsrudsag.no
Tlf: 915 99 450

Feiring Skogeierlag

Leder Alf Magne Bjørndal
E-post: amb@baneservice.no
Tlf: 926 51 347
Leder medlemsområdet

Eidsvoll Almenning

Bestyrer Karin Hägg
E-post: karin@eidsvoll-almenning.no
Tlf: 63 92 27 80 / 952 53 315
www.eidsvoll-almenning.no