Dette mener Mjøsen Skog

Mjøsen Skog arbeider næringspolitisk for å sikre langsiktig rett til og aksept for næringsmessig utnyttelse av andelseiernes eiendommer og for å sikre tilfredsstillende rammebetingelser.

Mjøsen Skog er forpliktet av næringspolitiske vedtak fattet av Norges Skogeierforbund. Innenfor denne rammen uttrykker andelslagets næringspolitiske program styrets prinsipielle - og på noen saksområder konkrete - næringspolicy i et mer regionalt perspektiv.

Under finner du noen temaer fra Mjøsen Skogs næringspolitiske program

Skogen i samfunnet

Arealforvaltning

Skogproduksjon

Bygg og utbygging

Transport

Miljøpolitikk

Rekruttering

Likestilling