Om oss

Mjøsen Skog SA er et skogeierandelslag som eies av og er til for skogeiere fra Lesja i nord til Eidsvoll i sør. Hovedoppgaven er tømmeromsetning. I tillegg utfører vi en rekke skogtjenester og gir faglige råd til skogeierne. Vi er dessuten landets ledende bedrift innen skogtakst og digitale forvaltningsverktøy.

Mjøsen Skog ble etablert i 1909. Vi er en demokratisk oppbygd organisasjon som eies av 3700 skogeiere. Hovedkontoret ligger på Lillehammer. Vi er lokalt tilstede med våre skogbruksledere i hele vårt område. I tillegg har vi en lokalorganisasjonen med skogeierlag. Mjøsen Skog har i nær 60 ansatte og omsatte i 2016 for omkring 635 millioner kroner.

Visjon
«Vi skal gjøre det trygt, enklere og mer lønnsomt å være skogeier.»

Formål
Mjøsen Skogs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet deres skog- og utmarkseiendommer ved å 

  • Tilby omsetning av tømmer og arbeide for best mulig pris og avsetning på eiernes produkter.
  • Sikre langsiktig rett til og aksept for næringsmessig utnyttelse av andelseiernes eiendommer og tilfredsstillende rammebetingelser.
  • Tilby skog- og utmarkstjenester, veiledning og kompetanse.
  • Arbeide for økt bruk av skog-, utmarks- og treprodukter.
  • Stimulere til næringsutvikling, og ved eierengasjement sikre innflytelse og avkastning i skogindustri og andre tilknyttede verdikjeder.