Finn din skogbruksleder

Distriktstjenesten med sitt nett av skogbruksledere er et desentralisert apparat som gir skogeierne nærhet, lokalkunnskap og kompetanse. Ønsker du å hogge eller har behov for planting, ungskogpleie, tynning eller generell rådgivning - ta kontakt!

Her finner du en oversikt over de kommunene Mjøsen Skog dekker.

Ola Løkken

Skogbruksleder Skjåk, Lom, Vågå, Lesja/Dovre og Sel
E-post: ol@mjosen.no
Tlf: 971 94 015
Region Nord

Ola Løkken

Skogbruksleder Skjåk, Lom, Vågå, Lesja/Dovre og Sel
E-post: ol@mjosen.no
Tlf: 971 94 015
Region Nord

Torje Bjørke

Skogbruksleder i Fron og Sel
E-post: torje@mjosen.no
Tlf: 416 74 644
Region Nord

Runar Stenumgård

Skogbruksleder Ringebu
E-post: runar@mjosen.no
Tlf: 976 12 523
Region Nord

Christian Gjærum

Skogbruksleder Øyer og Lillehammer
E-post: christian@mjosen.no
Tlf: 958 14 664
Region Nord

Egil Malme

Skogbruksleder Lillehammer vest
E-post: ema@mjosen.no
Tlf: 900 28 246
Region Nord

Trond Prestrud

Skogbruksleder Gausdal
E-post: tp@mjosen.no
Tlf: 412 37 230
Region Nord

Trond Prestrud

Skogbruksleder Gausdal
E-post: tp@mjosen.no
Tlf: 412 37 230
Region Nord

Christian Gjærum

Skogbruksleder Øyer og Lillehammer
E-post: christian@mjosen.no
Tlf: 958 14 664
Region Nord

Egil Malme

Skogbruksleder Lillehammer vest
E-post: ema@mjosen.no
Tlf: 900 28 246
Region Nord

Christian Gjærum

Skogbruksleder Øyer og Lillehammer
E-post: christian@mjosen.no
Tlf: 958 14 664
Region Nord

Trond Prestrud

Skogbruksleder Gausdal
E-post: tp@mjosen.no
Tlf: 412 37 230
Region Nord

Ketil Engen

Skogbruksleder Gjøvik
E-post: ke@mjosen.no
Tlf: 906 03 298
Region Vest

Bjørn Eilert Øveraasen

Skogbruksleder Gjøvik
E-post: beo@mjosen.no
Tlf: 995 11 963
Region Vest

Bård Bjørgo

Skogbruksleder Toten
E-post: bbj@mjosen.no
Tlf: 977 36 285
Region Vest

Svein Olav Ramsrud

Skogbruksleder Toten
E-post: svein.olav.ramsrud@mjosen.no
Tlf: 918 43 342
Region Vest

Anders Flugsrud

Skogbruksleder Ringsaker
E-post: af@mjosen.no
Tlf: 900 55 662
Region Øst

Eivind Nordby

Skogbruksleder Furnes
E-post: eivind@mjosen.no
Tlf: 476 03 609
Region Øst

Aleksander Wogstad

Skogbruksleder i Eidsvoll
E-post: aleksander.wogstad@mjosen.no
Tlf: 957 06 988

Steffen Johansen

Skogbruksleder Stange, Hamar og Løten
E-post: steffen@mjosen.no
Tlf: 416 75 973
Region Øst

Frank Monsen

Skogbruksleder Stange
E-post: fm@mjosen.no
Tlf: 905 99 732
Region Øst

Steffen Johansen

Skogbruksleder Stange, Hamar og Løten
E-post: steffen@mjosen.no
Tlf: 416 75 973
Region Øst