Ansatte

Stefan Mattsson

Virkessjef
E-post: stefan@mjosen.no
Tlf: 902 95 198

Jon Harby

Logistikkleder
E-post: jh@mjosen.no
Tlf: 901 36 124

Helge Andreas Nordli

Oppgjørsleder
E-post: han@mjosen.no
Tlf: 900 35 144

Even Haugen

Virkescontroller
E-post: eh@mjosen.no
Tlf: 412 97 941

Johannes Bergum

Konst. adm. dir.
E-post: jbe@mjosen.no
Tlf: 916 98 592

Jan Gaute Lie

Skogsjef
E-post: jgl@mjosen.no
Tlf: 416 36 850

Ronny Hagen

Logistikkleder
E-post: ronny@mjosen.no
Tlf: 907 38 214

Jon Sigurd Leine

Regionsjef
E-post: jon.sigurd.leine@mjosen.no
Tlf: 91 58 11 96
Region Nord

Jon Braastad

Regionsjef
E-post: jb@mjosen.no
Tlf: 977 29 799
Region Vest

Anne Guri Kløvstad

Skogkulturleder
E-post: agk@mjosen.no
Tlf: 901 23 883
Region Øst

Andreas Holen

Kvalitets- og miljøleder
E-post: ah@mjosen.no
Tlf: 916 45 067

Erik Gjerstadberget

Veiplanlegger
E-post: erikg@mjosen.no
Tlf: 416 94 122

Per Magne Bryhn

Salgsleder bioenergi
E-post: pmb@mjosen.no
Tlf: 917 59 429

Torje Bjørke

Skogbruksleder i Fron og Sel
E-post: torje@mjosen.no
Tlf: 416 74 644
Region Nord

Frank Monsen

Skogbruksleder Stange
E-post: fm@mjosen.no
Tlf: 905 99 732
Region Øst

Steffen Johansen

Skogbruksleder Stange, Hamar og Løten
E-post: steffen@mjosen.no
Tlf: 416 75 973
Region Øst

Anders Flugsrud

Skogbruksleder Ringsaker
E-post: af@mjosen.no
Tlf: 900 55 662
Region Øst

Eivind Nordby

Skogbruksleder Furnes
E-post: eivind@mjosen.no
Tlf: 476 03 609
Region Øst

Bård Bjørgo

Skogbruksleder Toten
E-post: bbj@mjosen.no
Tlf: 977 36 285
Region Vest

Svein Olav Ramsrud

Skogbruksleder Toten
E-post: svein.olav.ramsrud@mjosen.no
Tlf: 918 43 342
Region Vest

Ketil Engen

Skogbruksleder Gjøvik
E-post: ke@mjosen.no
Tlf: 906 03 298
Region Vest

Bjørn Eilert Øveraasen

Skogbruksleder Gjøvik
E-post: beo@mjosen.no
Tlf: 995 11 963
Region Vest

Gjermund Liereng

Skogbruksleder Gjøvik - Toten
E-post: gjermund.liereng@mjosen.no
Tlf: 942 78 013
Region Vest

Egil Malme

Skogbruksleder Lillehammer vest
E-post: ema@mjosen.no
Tlf: 900 28 246
Region Nord

Christian Gjærum

Skogbruksleder Øyer og Lillehammer
E-post: christian@mjosen.no
Tlf: 958 14 664
Region Nord

Trond Prestrud

Skogbruksleder Gausdal
E-post: tp@mjosen.no
Tlf: 412 37 230
Region Nord

Runar Stenumgård

Skogbruksleder Ringebu
E-post: runar@mjosen.no
Tlf: 976 12 523
Region Nord

Ola Løkken

Skogbruksleder Skjåk, Lom, Vågå, Lesja/Dovre og Sel
E-post: ol@mjosen.no
Tlf: 971 94 015
Region Nord

Øystein Haugerud

Skogkulturansvarlig
E-post: oysteinh@mjosen.no
Tlf: 992 64 456
Region Nord

Bernt Bjørnstad

Skogkulturleder
E-post: berntb@mjosen.no
Tlf: 476 08 568
Region Vest

Marius Aaen Kristiansen

Skogbruksleder Lillehanmmer øst
E-post: marius@mjosen.no
Tlf: 995 66 663
Region Nord

Stål Forfang

Skogsarbeider Gjøvik
E-post:
Tlf: 412 64 462
Region Øst

Olav Brendjord

Skogsarbeider Lesja og Dovre
E-post:
Tlf: 918 02 004
Region Nord

Aleksander Wogstad

Skogbruksleder i Eidsvoll
E-post: aleksander.wogstad@mjosen.no
Tlf: 957 06 988

Silje Harjo

Medarbeider
E-post: silje.harjo@mjosen.no
Tlf: 91849226
Skogkultur Sør-Gudbrandsdalen

Christian Dufseth

Skogkulturleder
E-post: christian.dufseth@mjosen.no
Tlf: 995 89 327
Region Øst

Geir Korsvold

Avdelingssjef
E-post: gk@mjosen.no
Tlf: 481 40 116

Odd Arne Brenn

Seksjonsleder
E-post: oab@mjosen.no
Tlf: 412 19 491
Seksjon skogforvaltning/Allma

Rune Glæserud

Seksjonsleder
E-post: rg@mjosen.no
Tlf: 907 96 956
Seksjon skogbruksplan

Kent Ove Moren

Seksjonsleder
E-post: kom@mjosen.no
Tlf: 950 83 075
Seksjon rådgivning

Jon Håvard Bruce

Gruppeleder fotogrammetri
E-post: jhb@mjosen.no
Tlf: 416 34 999
Seksjon skogbruksplan

Lars Fallbakken

Skogbruksplanlegger
E-post: lars@mjosen.no
Tlf: 959 41 165
Seksjon skogforvaltning/Allma

Elisabeth Gill

Konsulent
E-post: eg@mjosen.no
Tlf: 472 57 762
Seksjon rådgivning

Daniel Lund-Vang

GIS-konsulent
E-post: daniel.lund-vang@mjosen.no
Tlf: 464 33 537
Seksjon skogbruksplan

Pål Hanssen

GIS-konsulent
E-post: pal@mjosen.no
Tlf: 481 45 474
Seksjon skogbruksplan

Gyrd Harstad

Skogbruksplanlegger (permisjon til 1. sept. 2019)
E-post: gh@mjosen.no
Tlf: 481 92 319
Seksjon skogbruksplan

Bernt Jesnes

Fotogrammetrioperatør
E-post: bj@mjosen.no
Tlf: 901 42 590
Seksjon skogbruksplan

Tor Gaute Jøingsli

Skogbruksplanlegger
E-post: torgautejoingsli@mjosen.no
Tlf: 971 25 768
Seksjon skogforvaltning/Allma

Vegard Lien

GIS-koordinator
E-post: vegard@mjosen.no
Tlf: 902 69 662
Seksjon skogbruksplan

Øystein Nerby

Kundekonsulent
E-post: oystein@mjosen.no
Tlf: 950 82 464
Seksjon skogforvaltning/Allma

Anne Mæhlum

Konsulent
E-post: anne@mjosen.no
Tlf: 918 66 064
Seksjon rådgivning

Kåre Holtmoen

Skogbruksplanlegger
E-post: kare.holtmoen@mjosen.no
Tlf: 907 70 768
Seksjon skogbruksplan

Maja Løfstrand

Skogbruksplanlegger
E-post: maja.lofstrand@mjosen.no
Tlf: 465 21 162
Seksjon skogbruksplan

Olaf Indby

Skogbruksplanlegger
E-post: olaf.indby@mjosen.no
Tlf: 977 88 265
Seksjon skogbruksplan

Henrik Normann

GIS konsulent
E-post: henrik.normann@mjosen.no
Tlf: 915 76 189
Seksjon skogbruksplan

Emil Nergård

Skogbruksplanlegger
E-post: emil.nergard@mjosen.no
Tlf: 415 21 452
Seksjon skogbruksplan

Erik Lønnum

Skogbruksplanlegger
E-post: lonnum@mjosen.no
Tlf: 986 65 054
Seksjon skogbruksplan

Johannes P. Nygaard

Skogbruksplanlegger
E-post: jpn@mjosen.no
Tlf: 938 81 201
Seksjon skogforvaltning/Allma

Simen Skarkerud

GIS-konsulent (permisjon til 15.juni 2020)
E-post: simen@mjosen.no
Tlf: 454 16 541
Seksjon skogbruksplan

Lars Gunnar Skogen

Skogbruksplanlegger
E-post: lgs@mjosen.no
Tlf: 476 89 757
Seksjon skogforvaltning/Allma

Laila H. Wik

Økonomisjef
E-post: lhw@mjosen.no
Tlf: 480 75 813

Margit Stensrud Brukstuen

Sekretær
E-post: msb@mjosen.no
Tlf: 959 66 805

Knut Jarle Linn

Økonomikonsulent
E-post: kjl@mjosen.no
Tlf: 959 22 502

Torunn O. Midtlien

Økonomikonsulent
E-post: tom@mjosen.no
Tlf: 959 26 720

Trond Harald Sand

Utviklings- og IT-ansvarlig
E-post: ths@mjosen.no
Tlf: 971 92 383

Berit Sanness

Kommunikasjonssjef
E-post: bs@mjosen.no
Tlf: 901 01 843

Silje Ludvigsen

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: silje@mjosen.no
Tlf: 936 25 664

Kristina Skamsar

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: kristina.skamsar@mjosen.no
Tlf: 909 42 912

Johannes Bergum (konst.)

Konst. adm. dir.
E-post: johannes.bergum@mjosen.no
Tlf: 916 98 592