Bli medlem

Mjøsen Skog er et samvirke som skal gi skogeier løsninger, markedskanaler og rådgivning for å skape størst mulig verdi på kort og lang sikt.

Som andelseier i Mjøsen Skog har du selvfølgelig fortrinnsrett til å selge alt ditt tømmer til konkurransedyktige priser og vilkår. Din lokale skogbruksleder sikrer deg kompetanse, lokalkunnskap og tilgang til skogfaglige tjenester slik at du kan forvalte din skogeiendom på best mulig måte.

Du får ta del i både faglig og sosial nettverksbygging gjennom ditt lokale skogeierlag, det regionale medlemsområdet og gjennom Mjøsen Skog. Skogfaglig informasjon får du gjennom medlemsbladet Mjøsnytt, Magasin Skog og vår hjemmeside.

Skogeierlaget, Mjøsen Skog og Norges Skogeierforbund arbeider aktivt for å sikre grunneierretten din og for best mulig rammebetingelser for skognæringen.

Andelseierfordeler

 • Andelseiertillegg på 10 kr/m³
 • Bonus til nye andelseiere på 10 kr/m³
 • Storleverandørtillegg:
  • 10 kr/m³ ekstra hvis du leverer mellom 1500 m³ og 5000 m³
  • 15 kr/m³ ekstra hvis du leverer mellom 5000 m³ og 10 000 m³
  • 20 kr/m³ ekstra hvis du leverer 10 000 m³ eller mer
 • Forrentning på innskutt andelskapital
 • Garanti på tømmeroppgjør og mulighet for forskudd på tømmeroppgjør
 • Mjøsen Skog stiller som garantist for deg i Driftskredittordningen for landbruket
 • En time gratis juridisk bistand i året
 • Mulighet for å ta del i AGROL-avtalen, landbrukets eget fordelsprogram. Gå inn på www.agrol.no

Betingelser for andelseierskapet
Hver enkelt skogeier som går inn i Mjøsen Skog er forpliktet til å delta med andelsinnskudd i Mjøsen Skog beregnet ut fra den enkelte eiers skogareal. Vedtektene regulerer andelseierskapet. Av vedtektene framgår det at alle andelseiere også er forpliktet til å innbetale en årlig serviceavgift til Mjøsen Skog. Les nærmere om betingelsene her.

Bli medlem

Du hører fra oss så snart vi har mottatt henvendelsen.