Elgen har beitet hardt på denne furuforyngelsen.
2014-07-30

Ny bok om elgjakt og elgforvaltning

Du behøver ikke å være ihuga elgjeger for å finne interessant lesestoff i Knut Solbraas nye bok «Elgjakt og elgforvaltning». Der deler han personlige jaktopplevelser med leseren i tillegg til å gi forskningsbaserte råd og kommentarer til norsk elgforvaltning.

Kaiene på Drammen havn er i ferd med å bli for dårlige til å tåle utskiping av tømmer. Nylig stengte den ene kaia, og kapasiteten i Drammen ble dermed halvert.
2014-07-28

Stopp på Drammen havn skaper problemer

Sist uke kom meldingen om at halve Drammen havn er stengt for utskiping av tømmer. Samtidig nekter Lier kommune skognæringen å bruke havna i Lierstranda til midlertidig utskiping. Mens havna i Lier tidligere ble brukt av Södra Cell Tofte, vil Lier nå lage fjordby i området.

EINAR MOE
2014-07-25

Vil beholde stedbunden beskatning

I Finansdepartementets høringsbrev om forenkling av skatteregler for deltakerlignende selskaper foreslås det at stedbunden skattlegging ikke lenger skal gjelde for personlige deltakeres inntekt. - Konsekvensen blir at skatteinntekter flyttes fra skogkommunene der verdiskapningen skjer, til bykommunene. Dette er vi imot, skriver Norges Skogeierforbund i sin høringsuttalelse.

Mjøsen Skog slår et slag for at flere skogeiere skal benytte skogfondet til å investere i ungskogen.
2014-07-22

Ikke la skogfondet støve ned

Aktive skogeiere i Oppland og Hedmark leverer fornybart råstoff til industrien, samtidig som de tar ansvar for å bygge opp nye skogressurser etter hogsten. Det skal de ha ros for! Nå slår vi et slag for at flere skogeiere skal benytte skogfondet til å investere i ungskogen, fordi det er lønnsomt for skogeier, bidrar til økt verdiskaping og er positivt for klimaet.

Furu Sagtømmer Gudbrandsdalen
2014-07-16

Salg av furusagtømmer i Gudbrandsdalen er på plass fra august

Etter nedleggelsen av saglinja ved Otta Sag, har vi nå fått på plass avtaler med nye kjøpere. I august har vi salg fra Midt-Dalen, mens vi fra september har salg over hele geografien.

Toten-GK
2014-07-11

Mjøsen Skog i sommer

Mjøsen Skog har åpent i hele sommer, men det vil være noe redusert åpningstid og betjent sentralbord i uke 29, 30 og 31 på vårt hovedkontor i Lillehammer. Der treffes vi fra kl 10 til kl 14. Vi ønsker alle en riktig god sommer! Og vi oppfordrer alle til å ta seg en skogstur i ferien!

Arbeidsleder Christoffer Askheim, utrustet med korrekt sikkerhetsutstyr, styrer utplantingen av vier på Hjerkinn.
2014-07-11

Vierplanting på Hjerkinn

Spektakulært oppdrag for Mjøsen Skog

Mjøsen Skog fikk i vår i oppdrag av Forsvarsbygg å tilplante HFK-sletta på Hjerkinn med 25 000 vierplanter. Første fase av vierplantingen er nå fullført.

BjørnNæsvold_jun09_am_ 001
2014-07-10

Tømmersjef Bjørn Næsvold bytter jobb

Etter 19 år som tømmersjef i Mjøsen Skog velger Bjørn Næsvold nå å flytte tilbake til Trøndelag og begynne i ALLSKOG. –Mjøsen har vært en trygg og god arbeidsplass, og Lillehammerregionen har vært et flott område å bo i, sier Bjørn Næsvold.

Hogst Brøttum sept13 Foto Anne M (90)-redigert
2014-07-04

Prisen på massevirke gran litt opp - sagtømmerprisene videreføres utover høsten

Massevirke gran øker med 5 - 15 kr/m³ fra august. Gode sagtømmerpriser videreføres utover høsten - snittprisen på sagtømmer gran er nå på hele  Mjøsenkollektivet 510 kr/m³.

 

Mjosen-Skog-m_pay-off
2014-07-02

Virkessjef

Stilling ledig

Mjøsen Skog søker en drivende og forretningsorientert virkessjef til å overta ansvaret for virkessalg og oppfølging av våre leveranser mot industrikunder. Virkessjefen rapporterer til adm. dir. og inngår i bedriftens ledergruppe.

Nyhetsarkiv