EINAR MOE
2014-07-25

Vil beholde stedbunden beskatning

I Finansdepartementets høringsbrev om forenkling av skatteregler for deltakerlignende selskaper foreslås det at stedbunden skattlegging ikke lenger skal gjelde for personlige deltakeres inntekt. - Konsekvensen blir at skatteinntekter flyttes fra skogkommunene der verdiskapningen skjer, til bykommunene. Dette er vi imot, skriver Norges Skogeierforbund i sin høringsuttalelse.

Mjøsen Skog slår et slag for at flere skogeiere skal benytte skogfondet til å investere i ungskogen.
2014-07-22

Ikke la skogfondet støve ned

Aktive skogeiere i Oppland og Hedmark leverer fornybart råstoff til industrien, samtidig som de tar ansvar for å bygge opp nye skogressurser etter hogsten. Det skal de ha ros for! Nå slår vi et slag for at flere skogeiere skal benytte skogfondet til å investere i ungskogen, fordi det er lønnsomt for skogeier, bidrar til økt verdiskaping og er positivt for klimaet.

Furu Sagtømmer Gudbrandsdalen
2014-07-16

Salg av furusagtømmer i Gudbrandsdalen er på plass fra august

Etter nedleggelsen av saglinja ved Otta Sag, har vi nå fått på plass avtaler med nye kjøpere. I august har vi salg fra Midt-Dalen, mens vi fra september har salg over hele geografien.

Toten-GK
2014-07-11

Mjøsen Skog i sommer

Mjøsen Skog har åpent i hele sommer, men det vil være noe redusert åpningstid og betjent sentralbord i uke 29, 30 og 31 på vårt hovedkontor i Lillehammer. Der treffes vi fra kl 10 til kl 14. Vi ønsker alle en riktig god sommer! Og vi oppfordrer alle til å ta seg en skogstur i ferien!

Arbeidsleder Christoffer Askheim, utrustet med korrekt sikkerhetsutstyr, styrer utplantingen av vier på Hjerkinn.
2014-07-11

Vierplanting på Hjerkinn

Spektakulært oppdrag for Mjøsen Skog

Mjøsen Skog fikk i vår i oppdrag av Forsvarsbygg å tilplante HFK-sletta på Hjerkinn med 25 000 vierplanter. Første fase av vierplantingen er nå fullført.

BjørnNæsvold_jun09_am_ 001
2014-07-10

Tømmersjef Bjørn Næsvold bytter jobb

Etter 19 år som tømmersjef i Mjøsen Skog velger Bjørn Næsvold nå å flytte tilbake til Trøndelag og begynne i ALLSKOG. –Mjøsen har vært en trygg og god arbeidsplass, og Lillehammerregionen har vært et flott område å bo i, sier Bjørn Næsvold.

Hogst Brøttum sept13 Foto Anne M (90)-redigert
2014-07-04

Prisen på massevirke gran litt opp - sagtømmerprisene videreføres utover høsten

Massevirke gran øker med 5 - 15 kr/m³ fra august. Gode sagtømmerpriser videreføres utover høsten - snittprisen på sagtømmer gran er nå på hele  Mjøsenkollektivet 510 kr/m³.

 

Mjosen-Skog-m_pay-off
2014-07-02

Virkessjef

Stilling ledig

Mjøsen Skog søker en drivende og forretningsorientert virkessjef til å overta ansvaret for virkessalg og oppfølging av våre leveranser mot industrikunder. Virkessjefen rapporterer til adm. dir. og inngår i bedriftens ledergruppe.

Helikoptergjødsling-web
2014-07-01

Bra for skogen og bra for klima

Og til og med bra for lønnsomheten til skogeieren. Det er bare positive sider ved gjødsling av skog hvis det utføres på rett sted og til rett tid. I Mjøsen Skogs distrikt gjødsles om lag 3000 da skog i året – potensialet er mye større!

Mange fagtemaer ble belyst under skogvandringen.
2014-06-26

Når planta er i jorda starter jobben

I forrige uke arrangerte Sør Hedmark medlemsområde med Vang Skogeierlag som teknisk arrangør en skogkveld med nærmere 40 deltakere. Det var lagt opp til en skogvandring med et bredt faglig program der deltagerne fulgte skogen fra foryngelse til hogstmoden skog.

Nyhetsarkiv