Adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog var en av foredragsholderne under Skog og Tre-konferansen i dag.
2015-05-27

Skogsamvirket som drivkraft

-Skogeiersamvirket har evnet å ta strategiske valg og gjennomføre dem. Vi har kjempet for det vi har trodd på, selv om det har møtt motstand, og selv om det har krevd oppofrelser. Skogeiersamvirket må også være en drivkraft for skogens rolle i det grønne skiftet, sa adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog under Skog og Tre-konferansen i dag.

Styreleder Olav Veum holdt leders tale til årsmøtet i Norges Skogeierforbund i dag.
2015-05-26

Samarbeidsavtale med Norskog, Statskog og NHO

Norges Skogeierforbund har inngått en treårig samarbeidsavtale med Norskog, Statskog og NHO. Målet er å forsøke å få et felles grunnlag for en mer samordnet politikk på fem prioriterte områder.

Adm. dir. Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund.
2015-05-20

Stortinget må ta ansvar for biodrivstoff

-Det bør etableres et bredt politisk forlik i Stortinget som gir forutsigbarhet og stabilitet i utvikling av biodrivstoffmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Terje Sivertsvoll, JBV Strategi og samfunn, står sammen med Mjøsen Skogs virkessjef Stefan Mattsson (t.v.) og rådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund (t.h.). Alle kunne konstatere at konferansen var nyttig.
2015-05-13

Nyttig seminar om jernbane og tømmer

I går møttes Jernbaneverket og skog- og trenæringen til konferanse om effektiv tømmertransport på jernbanen. Bakgrunnen er at Jernbaneverket skal utarbeide en egen «Tømmerstrategi», som ledd i forberedelsene til ny Nasjonal Transportplan.

Erik-Lahnstein-1000-NSF-web
2015-05-12

Fjerner grønt avgiftsfritak før det er trådt i kraft

Som en del av budsjettavtalen for 2015 var det enighet mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre om å avvikle vegbruksavgiften på biodiesel. Avgiftsfritaket skulle tre i kraft 1. juli, men regjeringen foreslår i sitt fremlegg til revidert budsjett å ikke følge opp Stortingets vedtak.

norges-lover-250
2015-05-10

Høring om tomtefeste

Stortingets justiskomite holdt i dag høring om forslaget til endringer i tomtefesteloven § 33. Saken er en direkte konsekvens av dommen i Den europeiske menneskerettsdomstol i 2012, der det ble fastslått at tomtefestelovens § 33 var i strid men Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Tømmerdrift i mai.
2015-05-08

Nyttige kurs i bedre driftsplanlegging

Mjøsen Skog gjennomførte nylig et firedagers kurs i bedre planlegging av skogsdrift for sine skogbruksledere og entreprenører. –Nå følger vi opp kurset med en praktisk planleggingsdag for alle skogbrukslederne, sier skogsjef Johannes Bergum i Mjøsen Skog.

 

Mjosen-Skog-m_pay-off
2015-05-06

Ledig stilling som skogbruksplanlegger

Mjøsen Skog har ledig stilling som skogbruksplanlegger ved hovedkontoret. Har du lyst til å bli del av landets største miljø innen skogbruksplanlegging, ber vi deg ta en titt på annonsen. Kanskje dette er noe for deg?

Mjøsnytt 03-2015 Forsiden
2015-04-29

Mjøsnytt nr 3 2015 er tilgjengelig

Mjøsnytt nr. 3 2015 vil om noen dager bli sendt ut til andelseierne. I denne utgaven av Mjøsnytt finner du bl.a. glimt fra årsmøtet i Mjøsen Skog og debatten rundt Biri-oppropet, samt intervju med Terje Uggen, nyvalgt styreleder i organisasjonen.

Komiteleder Even Aleksander Hagen, Oppland, og fylkesråd Lasse Juliussen, Hedmark, la fram saken om bioøkonomistrategi for Innlandet under felles fylkesting i Øyer den 23. april 2015.
2015-04-29

Innlandet med skogoffensiv og bioøkonomi-strategi

Felles fylkesting for Oppland og Hedmark vedtok sist uke å starte strategiarbeid for en kunnskapsbasert bioøkonomi i Innlandet. Samtidig lanserte fylkespolitikerne Even Aleksander Hagen (tv) og Lasse Juliussen «Skogoffensiven» for Innlandet.

Nyhetsarkiv