Paaskemotiv
2014-04-11

Kontoret stengt i Påsken

Mjøsen Skog holder stengt i Påsken. For henvendelser som haster kan ledergruppa kontaktes. Vi ønsker våre andelseiere og forretningsforbindelser RIKTIG GOD PÅSKE.

Ungskogpleie Foto Berit Sanness 142 red
2014-04-11

Smart å bruke skogfond på ungskogen

Du kan benytte skogfondmidler til ungskogpleie, enten du utfører arbeidet selv eller benytter Mjøsen Skog til å utføre jobben. Vi gir deg et regneeksempel.

 

Styrebordet Årsmøtet Mjøsen Skog 08
2014-04-10

SKOG Norge må styres av skogeierne

Norges Skogeierforbund planlegger omdanning til SKOG Norge i mai i år. -Signalene fra Mjøsen Skog er tydelige: Vi har behov for endring, men vi må ha en bedre prosess og mer tid. SKOG Norge må bestå av og styres av skogeierne, mens kontakten med andre aktører i verdikjeden må skje gjennom allianser.

Nytt bilde
2014-04-09

Behov for suppleringsplanting?

I lavereliggende strøk hvor snøen er borte er det tid for å sjekke plantefelt med tanke på suppleringsplanting. Bruk søndagsturen med familien til å sjekke om du har behov for supplering. Planter kan bestilles fra skogbruksleder.

Lindstad_Uggen 11
2014-04-08

Valget i Mjøsen Skog 2014

Årsmøtet i Mjøsen Skog fulgte valgkomiteens innstilling på alle punkter. Det resulterte i gjenvalg av styreleder Marit Olive Lindstad og nestleder Terje Uggen (bildet), samt gjenvalg av styremedlemmene Asbjørn Bjørnstad og Torun Heringstad. Rune Glæserud og Kent Ove Moren er nye representanter for de ansatte i styret.

M O Lindstad Mjøsen Skogs årsmøte 08
2014-04-08

Må løse ny skogindustris behov for startkapital

Investinor løser ikke dagens utfordringer for skognæringen. - Vi har behov for en annen form for startkapital enn det som tilbys via Investinor for å få utviklet ny industri, ny teknologi, nye produkter og nye produksjoner, sa styreleder Marit Olive Lindstad i sin tale til årsmøtet i Mjøsen Skog i dag.

Skogkveld Eidsvoll 02
2014-04-07

Vellykket om skog som grunnlag for næring i Eidsvoll

Eidsvoll Medlemsområde har arrangert skogkveld med tema «Skogen som grunnlag for næring i Eidsvoll kommune» - et eksempel til etterfølgelse. Omkring 70 deltakere fikk høre at vel 300 årsverk i Eidsvoll kan knyttes opp til at det drives et aktivt skogbruk i kommunen.

OPplandskvinner på Glittersjå mars 2014 135_red
2014-04-07

Opplandskvinner på skogsamling på Glittersjå

Opplandskvinner fant veien til helgsamling i regi av Kvinner i Skogbruket på Glittersjå Fjellgård nylig. Der bidro skogbruksleder Ola Løkken i Mjøsen Skog og skogbrukssjef Per Arvid Bragelien, Sel kommune, til et spennende program.

 

IMG_5669 Foto Anne Mæhlum red
2014-04-06

Skogsbilveirapporten for Oppland er klar

Skogsbilveiregistreringene fra Oppland viser at halvparten av veiene har behov for grøvre opprusting.  -Situasjonen er bekymringsfull. Det behov for en betydelig innsats for å få standarden opp på et akseptabelt nivå, sier Opplands veiplanlegger Erik Gjerstadberget.

ErikADahl_og_Rune_Volla Foto Odd Jarle Skjelhaugen red
2014-03-31

Innovasjonspris til Mjøsen Skog

Mjøsen Skog ble nylig hedret med prisen «Bioenergy Innovation Award 2014» for sitt bidrag til nytenkning innen bransjen. – Jeg er takknemlig og ydmyk for at vårt arbeid blir anerkjent på denne måten. Dette vil motivere og inspirere oss til å fortsette vår innsats for å bygge en sterk verdikjede i Norge basert på fornybart råstoff fra skogen, sa adm. dir. Erik A. Dahl da han tok i mot prisen.

Nyhetsarkiv