Jakt-og fiskedager 2015
2015-07-29

Jakt- og fiskedagene 6.-9. august

De nordiske jakt- og fiskedagene arrangeres i Elverum 6. – 9. august. Årets program er preget av Friluftslivets år med seminarer om blant annet allemannsretten og om forholdet mellom mennesker og dyr. Som alltid er det et rikholdig program og over 250 utstillere med gode messetilbud.

skogfondskalk-640 Illustrasjon Skogkurs
2015-07-28

Enklere med ny skogfondskalkulator

Den gunstige skogfondsordningen er fortsatt en godt bevart hemmelighet for mange skogeiere. De seinere årene er det imidlertid utviklet flere verktøy for å bedre situasjonen. Sist ut er en ny skogfondskalkulator utviklet av Skogkurs. Den anbefales.

 

Mjøsen Skogs kontrollsnorer på 5,64 m ble delt ut og flittig brukt av de frammøtte under skogkveld på Biri. Det var ikke en kvadratmeter som ikke ble kontrollert på feltet, og plantefeltet ble godkjent.
2015-07-22

Nyttig øvelse i å kontrollere plantefelt

Påfyll av kunnskap er nyttig for at skogeier skal bli bedre til å bestille tjenester, kontrollere arbeidene underveis og gjennomføre sluttkontroll. Rett før ferien arrangerte derfor Biri Skogeierlag skogkveld om praktisk kvalitetskontroll av planting og hogst for andelseierne i Gjøvik-Toten Medlemsområde.

Illustrasjonsfoto. Fornøyde studenter ved NMBU.
2015-07-21

Rekordstor interesse for skogfagstudier

Hovedopptaket fra Samordna opptak viser at det er mange som ønsker å studere skogfag fra høsten av. Ved NMBU har bachelor skogfag i år venteliste for å komme inn. Dette er første gang på ti år. Også ved Høgskolen i Hedmark er søkningen til skogbruksstudiene rekordhøy.

 

Daglig leder Tor Henrik Kristiansen, Viken Skog.
2015-07-20

Viken Skogs oppkjøp av SB Skog godkjent

Konkurransetilsynet godkjente nylig Viken Skogs oppkjøp av SB Skog og overtakelsen kan nå iverksettes. –Oppkjøpet er strategisk viktig og et viktig bidrag til en helt nødvendig strukturrasjonalisering av virkesomsetningen i skogbruket, sier daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog.

 

misfarget-plante
2015-07-09

Misfargede planter ved årets vårplanting

Det er oppdaget enkelte tilfeller hvor planter fra årets vårplanting har utviklet misfarging. Det dreier seg da om døende/døde barnåler, stort sett i nedre del av planta. Det antydes at årsaken er soppen gråskimmel. Det vi ser så lang er at planter med denne misfargingen vegeterer, noe som gir grunn til optimisme. Aktuelle felt følges opp i samarbeid mellom aktuell planteskole og Mjøsen Skog. Skog og Landskap er også koblet inn.    

Skogsarbeider Stål Forfang i Mjøsen Skog trives med å regulere ungskog - ettersom ungskogpleie er en så viktig investering i bestandets liv. Best økonomisk resultat får man ved å få utført ungskogpleien til rett tid, så det er dumt å vente for lenge.
2015-07-03

Husk å pleie ungskogen

Mjøsen Skog har god tilgang på arbeidskraft til å få utført ungskogpleie utover sommer og høsten. Har du sett etter om du har noe behov? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Eivind Nordby begynner i stillingen som skogbruksplanlegger i Furnes, Vang og Løten den 1. juli 2015.
2015-06-29

Ny skogbruksleder i Furnes, Løten og Vang

Skogingeniør Eivind Nordby vil vikariere som skogbruksleder i Furnes, Løten og Vang fra 1. juli 2015 mens skogbruksleder Håvard Dufseth har permisjon. Eivind Nordby jobber i dag som skogbruksplanlegger i Mjøsen Skog.

Feltbefaringer er nødvendig for å sikre gode forslag til skogbehandling. Sammen med sentrale aktører fra skogbruket i kommunen blir man enige om hvordan man skal vektlegge anbefalinger av nødvendige tiltak. Her er Mjøsen Skogs folk før markbefaringene startet i Lillehammer. Fv. Eivind Nordby, Simen Skarkerud, Gyrd Harstad, Emil Skjølås, Johannes P. Nygaard og Geir Korsvold.
2015-06-24

Markarbeidet i Lillehammer i gang

Neste vår skal Mjøsen Skog levere nye skogbruksplaner til omkring 250 skogeiere i Lillehammer. - Markarbeidet er i gang, og takstgjengen har justert seg inn etter en nyttig kalibreringsdag i skogen, sier seksjonsleder Odd Arne Brenn i Mjøsen Skog.

Mjøsnytt 04-2015 Forsiden
2015-06-24

Mjøsnytt nr. 4 2015 er tilgjengelig

Mjøsnytt nr. 4 2015 er på vei ut til andelseierne. Der finner du bl.a. en artikkel om resultatene av den nye skogtaksten i Vestre Toten og Gjøvik. Taksten viser at skogen vokser godt i området og at hogsten kan økes. Samtidig er det mye ungskog som trenger pleie.

Nyhetsarkiv