Hogst Finsveen foto Anne (63)
2014-09-15

Andelseiermøtene starter opp i dag

Mjøsen Skog inviterer alle andelseiere til informasjonsmøter i alle medlemsområdene. Første møte foregår på Vitensenteret på Gjøvik i dag. Møt opp og få med deg siste nytt fra Mjøsen Skog!

Bård Hoksrud, statssekretær i Samferdselsdepartementet,Erland Løkken, adm dir Bergene Holm AS,Sylvi Listhaug, Landbruks- og matminister, Erik Lahnstein, adm. dir i Norges Skogeierforbund og Tor Andre Johnsen, stortingsrepresentant Frp Hedmark avbildet på Skarnes i dag i forbindelse med offentliggjøring av nye regler for modulvogntog.
2014-09-04

Styrker skognæringen

I dag var landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud på Skarnes sør i Hedmark for å presentere nye tiltak for å bedre konkurransesituasjonen for tungtransporten.

Transporten av trelast blir mer kostnadseffektiv dersom man kan benytte modulvogntog med 25,25 m lengde og 60 tonn totalvekt.
2014-09-04

Roser Regjeringen for transportvedtak

Norges Skogeierforbund er fornøyd med at fra 15. september gis det på permanent basis anledning til å benytte særlig store vogntog, såkalte modulvogntog. Samferdselsdepartementet fjerner samtidig grensen på 17 km som tidligere har vært maksgrensen for tilknytningsvegene.

Gyrd Harstad informerte om snutebilletemaet under Mjøsen Skogs styretur til Ringsaker høsten 2011.
2014-09-03

Studerte snutebilleskader på Hedmarken

Gransnutebillen er den mest alvorlige skadegjøreren i det moderne bestandsskogbruket i Nord-Europa. Forstkandidat Gyrd Harstad studerte snutebilleskader på hogstflater på Hedmarken og er klar i anbefalingen: Plant inntil stubben!

Markberedning gir en rekke fordeler når du skal få opp ny skog etter hogst. Bl.a. reduseres faren for angrep av gransnutebiller og mus.
2014-09-03

Økende behov for markberedning

Mens mange tidligere forbant markberedning med naturlig foryngelse av furuskog, har markberedning nå blitt et helt sentralt tiltak også i granskogen – ikke minst for å beskytte plantene mot angrep fra gransnutebiller og mus.

Under skogdagen på Eidsvoll den 30. august 2014 forklarte Christoffer Askheim (tv)og Even Hoffart (th) forskjellen på ei vanlig ryddesag med rundt sagblad og ryddesag med kjedesag.
2014-09-03

Industribesøk og ungskogpleie i Eidsvoll

Omkring 40 personer deltok på skogdagen som Mjøsen Skogs medlemsområde i Eidsvoll arrangerte lørdag 30. august. I tillegg til spennende industribesøk inkluderte programmet også temaet ungskogpleie – ett av satsingsområdene til Mjøsen Skogs lokalorganisasjon.

Fra første felttest av en av fire moduler.
2014-09-01

Apteringsoppfølging i utvikling

Apteringsoppfølging er et viktig verktøy for å sikre at hogstmaskina kapper tømmeret riktig til en hver tid. Oppfølgingen sikrer god kvalitet og rett pris på tømmeret. Nå utvikles en ny programvare som er et viktig hjelpemiddel til å følge opp dette.

Snobrekk-2014-web-Foto-Jon-Harby
2014-08-26

Skogkveld om skogforsikring og skogskader

Landbrukskontoret i Sør-Gudbrandsdal inviterer sammen med skogeierlagene til skogkveld torsdag 28. august, der det vil være fokus på skogskader, forsikring og ungskogpleie som forebyggende tiltak.

Treplanting for klima: Lederen for FNs klimapanel, Dr. Pachauri og klima- og miljøminister Tine Sundtoft var invitert av Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til å plante et tre under Arendalsuka for å understreke skogens rolle i klimakampen.
2014-08-21

Skogplanting for klimaet

Adm. dir. Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund har skrevet en kronikk om skogplantingens betydning for klimaet i kjølvannet av skogplantingen under Arendalsuka sist uke. Kronikken er publisert i en rekke aviser.

Bildet er tatt ved tømmerlageret til Moelven Eidsvoll Værk - der skogdagen på Eidsvoll starter den 30. august. På bildet er det journalist Kristian Westgård, Eidsvoll og Ullensaker Blad, som tar bilde av representanter for Moelven, TFØ og Mjøsen Skog under en reportasjetur i april i år.
2014-08-20

Eidsvoll inviterer til lokalt industribesøk

Eidsvoll Medlemsområde fortsetter å belyse hvilke næringer som jobber med tre i Eidsvoll. Lørdag 30. august inviterer medlemsområdet andelseierne i Eidsvoll til skogdag der programmet inkluderer besøk hos flere bedrifter som bruker tre.

Nyhetsarkiv