Illustrasjon Naturreservat
2014-12-18

Nye skogområder vernet som naturreservat

Innenfor Mjøsen Skogs område ble det før helga vernet 7 skogområder som naturreservat. Verneområdene berører til sammen 3 allmenninger, 1 kommuneskog, Opplysningsvesenets Fond og 10 private eiendommer Mjøsen Skog har bistått de private grunneierne og allmenningene i de frivillige verneprosessene.

+10 foto Anne (7)
2014-12-18

Markedsbildet i desember 2014

Prisbildet for sagtømmer har vært så å si uendret i sommer og høst etter en liten prisjustering oppover fra mai. Snittprisen på 510 kr for sagtømmer gran i Mjøsen Skog er relativt høy sammenlignet med de foregående års priser.
For massevirke ble prisene justert opp med noen kroner fra august. Etter dette har massevirkeprisene vært uendret.

 

Mjsønytt 08-2014  Forsiden
2014-12-16

Mjøsnytt nr 8 2014 er tilgjengelig

Årets siste nummer av Mjøsnytt er nå sendt ut til andelseierne. Her kan du bl.a. lese om den store aktiviteten som har vært i Mjøsen Skog i 2014 og på lederplass kan du lese om styrets arbeid med nye strategier.

Adm. dir. Erik A. Dahl orienterte om markedsutsikter og tømmerpriser under skogdag på Biri den 9. desember 2014.
2014-12-12

Omfattende eksport fra Norge

 Under skogdagen på Biri forrige dagen fortalte adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog at avvirkningen i Norge er på vei mot 10 mill. m³ i år. -Dette er mulig på grunn av omfattende eksport av massevirke og etter hvert også en betydelig eksport av sagtømmer. Sagtømmereksporten er på over 600 000 m³ årlig, sa Dahl.

Skogbrukssjef Asmund Kristiansen i Gjøvik kommune orienterte om søknadsprosessen i forbindelse med bygging av skogsbilveier under skogdagen på Biri den 9. des 2014.
2014-12-12

Økt interesse for skogsbilveier i Gjøvik

-Veiprosjektet i Gjøvik-Toten samt ny veiplanlegger har bidratt til at det blitt en kraftig økning i interessen for å ruste opp skogsbilveier i Gjøvik. Tidligere kom det knapt søknader. I år kom det et renn av søknader, sa skogbrukssjef Asmund Kristiansen i Gjøvik kommune.

Christl Kvam foretar offisiell åpning av bru på skogsbilvei i Biri Øverbygd - assistert av varaordfører Torvild Sveen og leder i brustyret Tord Rindal under skogdag den 9. des 2014.
2014-12-12

Bruåpning med stil under skogdag på Biri

Den vellykkede skogdagen som Biri Skogeierlag arrangerte for andelseierne i Gjøvik-Toten Medlemsområde denne uka inkluderte åpning av den nye Kårstadseter bru, og det ble gjort med stil. Ingen ringere enn påtroppende fylkesmann Christl Kvam klippet over snora, assistert av Torvild Sveen (t.v.) og Tord Rindal.

Fylkesordfører Gro Lundby fører øksa og bidrar til å åpne Kvam terminal, med god støtte fra Kjell Ivar Maudal, Jernbaneverket (t.v) og Marit Olive Lindstad, styreleder i Mjøsen Skog.
2014-11-26

Tømmerterminalen på Kvam er åpnet

Det var stor glede i alle leire da fylkesordfører Gro Lundby i dag kunne erklære den nye tømmer- og flisterminalen på Kvam for åpnet. – Endelig! I dag kan vi alle glede oss. Terminalen er et resultat av lagarbeid og spleiselag, der næringa, departementet, kommunene, fylkeskommunen og Jernbaneverket har bidratt. Sammen kan vi få til mye, sa Lundby. - Vi så at noe måtte gjøres og er glad for at vi har fått til dette spleiselaget, sa styreleder Marit Olive Lindstad i Mjøsen Skog.

Landbrukshelg 2015 banner 3
2014-11-24

Landbrukshelga 2015

Fortsatt mulig å melde seg på

Det er ikke for seint å melde seg på denne spennende kurshelga. Vi anbefaler selvfølgelig at du melder deg på Mjøsen Skoge eget kurs "Hogst til rett tid". Det er hele 14 organisasjoner som samarbeider om tilsammen 20 forskjellige kurs innen landbruksrelaterte temaer denne helga.

Adm. direktør Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund, og stortingsrepresentant Line H. Hjemdal, KrF, i Stortingets vandrehall etter at H, Frp, V og KrF har undertegnet budsjettavtale for 2015.
2014-11-21

Gledelig påplussing for skog

De fire partiene har blitt enige om endringer i statsbudsjettet for 2015. For skogens del er endringene et stort hopp i riktig retning. Adm. direktør Erik Lahnstein i Skogeierforbundet jubler for avviklingen av veibruksavgiften for biodrivstoff fra juli neste år.

FOTO: BERIT SANNESS
2014-11-21

Planterekord i Mjøsen Skog

I løpet av 2014 er 4 millioner planter omsatt gjennom Mjøsen Skog, en fin økning fra 2013. Vel 3 millioner av plantene er utplantet av våre samarbeidende entreprenører. Også på ungskogpleieområdet er utviklingen positiv.

Nyhetsarkiv