Paaskemotiv
2015-03-27

Kontoret stengt i Påsken

Mjøsen Skog holder stengt i Påsken. For henvendelser som haster kan ledergruppa kontaktes. Vi ønsker våre andelseiere og forretningsforbindelser RIKTIG GOD PÅSKE.

Skogbruksstudenter ved NMBU på Ås var nylig på studietur i Eidsvoll.
2015-03-26

Nærmer seg søknadsfristen 15. april

Søknadsfristen for den som ønsker høyere utdanning i skogbruk er 15. april. Skogbruksstudiet inneholder interessante emner, og skognæringen har de seinere årene styrket sin kontakt med både universitetet på Ås og høyskolen på Evenstad. Nylig var skogbruksstudenter fra Ås på utferd til Eidsvoll.

ALLMA-skogeier-m-bil-web
2015-03-26

Informasjonskvelder for nye skogeiere

Vi vil rette etter påske holde informasjonskvelder for nye skogeiere. Sammen med kommunal skogforvaltning vil vi gi deg/dere som ny skogeier - eller kommende skogeier - litt kunnskap som skal gjøre det enklere for deg å forvalte egen skog. Informasjonskveldene er åpne for alle interesserte!

Mjøsnytt 02-2015 Forsiden
2015-03-25

Mjøsnytt nr 2 2015 er tilgjengelig

Mjøsnytt nr. 2-2015 er nå sendt ut til andelseierne. Her kan du bl.a. lese om de økonomiske argumentene for å investere i ungskogpleie. De aller fleste skogeiere har ungskog som trenger pleie. Å ikke utføre ungskogpleie er dårlig butikk.

FOTO: JON BRAASTAD
2015-03-24

Forebygging av stormskader

De siste årene har vært preget av kraftige stormer som har ført til betydelige skogskader, også her i Innlandet. Dette er en trend alle forventer blir forsterket i årene som kommer. Skogbrukets hovedutfordring vil være hvordan skogene skal stelles for å være bedre rustet mot uvær.

FOTO: INGE JAHREN
2015-03-23

NVE har ryddet opp

De gale konklusjonene i forordet til NVE-rapport 17/2015 om klimaeffekten ved bruk av bioenergi er nå fjernet. - Vi er fornøyde med at NVE har reagert raskt, sier direktør Nils Bøhn i Skogeierforbundet.

NVE logo
2015-03-19

NVE med vranglære

Det er nesten så man ikke tror det er sant. NVE har i en rapport konkludert med at det er bedre å bruke fossilt kull enn bioenergi. Skogeierforbundet er opprørt og ber NVE om å trekke tilbake konklusjonene.

Skognæringen stilte opp under skogkveld for studentene på Evenstad den 16. mars 2015. Fra venstre Anders Aschjem (Viken Skog), Solfrid Marthiniussen (Velg Skog), Torfinn Kringlebotn (FM Hedmark), Cathrine Glosli (NMBU), Per Skaare (Glommen Skog), Anne Gine Berg (Evenstad) og Odd Arne Brenn (Mjøsen Skog).
2015-03-18

Interessant skogkveld på Evenstad

Seksjonsleder Odd Arne Brenn i Mjøsen Skog tok turen til Evenstad tidligere denne uka for å fortelle om erfaringene med egen jobb og hvilken kompetanse som er spesielt viktig for å jobbe med skogbruksplaner. – Det er ingen tvil om at kandidater som har ekstra GIS-fag står sterkt i kampen om jobber innenfor mitt felt, sa Brenn.

 

FOTO: ANNE MÆHLUM
2015-03-17

Skattlegging av skogsveilag

Norges Skogeierforbund har i lengre tid arbeidet overfor skattemyndighetene for å forenkle skattereglene for skogsbilveilag. Endelig avklaring fra Skattedirektoratet forventes først til sommeren. Før årets likning må veilagene derfor klare seg med veiledende retningslinjer.

lovbok_illustrasjon-fra-dia
2015-03-17

Ledige advokattimer 23. mars

Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug fra Lillehammer om juridisk rådgivning for våre andelseiere. Det er fortsatt ledige timer mandag 23. mars for andelseiere som ønsker avtale med advokatkontoret.

Nyhetsarkiv