Fra første felttest av en av fire moduler.
2014-09-01

Apteringsoppfølging i utvikling

Apteringsoppfølging er et viktig verktøy for å sikre at hogstmaskina kapper tømmeret riktig til en hver tid. Oppfølgingen sikrer god kvalitet og rett pris på tømmeret. Nå utvikles en ny programvare som er et viktig hjelpemiddel til å følge opp dette.

Snobrekk-2014-web-Foto-Jon-Harby
2014-08-26

Skogkveld om skogforsikring og skogskader

Landbrukskontoret i Sør-Gudbrandsdal inviterer sammen med skogeierlagene til skogkveld torsdag 28. august, der det vil være fokus på skogskader, forsikring og ungskogpleie som forebyggende tiltak.

Treplanting for klima: Lederen for FNs klimapanel, Dr. Pachauri og klima- og miljøminister Tine Sundtoft var invitert av Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund til å plante et tre under Arendalsuka for å understreke skogens rolle i klimakampen.
2014-08-21

Skogplanting for klimaet

Adm. dir. Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund har skrevet en kronikk om skogplantingens betydning for klimaet i kjølvannet av skogplantingen under Arendalsuka sist uke. Kronikken er publisert i en rekke aviser.

Bildet er tatt ved tømmerlageret til Moelven Eidsvoll Værk - der skogdagen på Eidsvoll starter den 30. august. På bildet er det journalist Kristian Westgård, Eidsvoll og Ullensaker Blad, som tar bilde av representanter for Moelven, TFØ og Mjøsen Skog under en reportasjetur i april i år.
2014-08-20

Eidsvoll inviterer til lokalt industribesøk

Eidsvoll Medlemsområde fortsetter å belyse hvilke næringer som jobber med tre i Eidsvoll. Lørdag 30. august inviterer medlemsområdet andelseierne i Eidsvoll til skogdag der programmet inkluderer besøk hos flere bedrifter som bruker tre.

Maskinell-ungskogpleie-mars14-web
2014-08-19

Lær mer om maskinell ungskogpleie

Allbio inviterer i samarbeid med Mjøsen Skog til skogdag 3. september. Tema for dagen er skjøtselstiltaket maskinell ungskogpleie og biobrensel. Skogdagen er åpen for alle interesserte.

FOTO: ARKIVBILDE NORGES SKOGEIERFORBUND
2014-08-18

Etterarbeid i lang tid

Brannen i Västmanland er for lengst under kontroll, men etterslokkingen og ryddingen vil pågå i lang tid. En del av det 160 km² store brannarealet er ennå avsperret, og ikke alle evakuerte har fått dra hjem.

Dr. Rajendra K. Pachauri, leder av FNs Klimapanel, flankert av miljø- og klimaminister Tine Sundtoft og Skogeierforbundets adm. dir. Erik Lahnstein plantet et tre under Arendalsuka 2014.
2014-08-13

Treplanting under Arendalsuka

Vi må plante mer skog, vi må hogge mer skog og vi må bruke skogen på nye måter for å erstatte fossile produkter. Dette var budskapet da lederen for FNs klimapanel Dr. Pachauri og vår klima- og miljøminister Tine Sundtoft plantet et tre under Arendalsuka.

FOTO: LAILA HAUGEN WIK
2014-08-12

Fortsetter salg av dekkbark fra Rudshøgda

Mjøsen Skog startet salg av dekkbark fra terminalen på Rudshøgda i juni. Salget forsetter nå hver torsdag t.o.m. 25. september. - Dekkbarken kan hentes av kunden på terminalen eller vi kan kjøre ut med lastebil, sier Per Magne Bryhn, salgsleder for bioenergi i Mjøsen Skog.

FOTO: GEIR KORSVOLD
2014-08-08

Mjøsen Skog har passert 1000 Allma-abonnenter

Allma Eiendom er landets ledende forvaltningsverktøy av skog. I løpet av sommeren har antall skogeiere som abonnerer på Allma Eiendom passert 1000. – Når de nye skogbruksplanene i Gjøvik og Lillehammer er klare, vil antall abonnenter øke med ytterligere 400, sier avdelingssjef Geir Korsvold i Mjøsen Skog.

FOTO: ARKIVBILDE NORGES SKOGEIERFORBUND
2014-08-06

Skogbrannen i Sverige fortsatt ikke under kontroll

Skogbrannen som har herjet i Sverige i seks dager hadde i går rammet et område på omlag 190 kvadratkilometer. Dette er den største skogbrannen i Sverige i moderne tid. Skogbrannen er fortsatt ikke under kontroll.

Nyhetsarkiv