Skogsarbeider Stål Forfang i Mjøsen Skog trives med å regulere ungskog - ettersom ungskogpleie er en så viktig investering i bestandets liv. Best økonomisk resultat får man ved å få utført ungskogpleien til rett tid, så det er dumt å vente for lenge.
2015-07-03

Husk å pleie ungskogen

Mjøsen Skog har god tilgang på arbeidskraft til å få utført ungskogpleie utover sommer og høsten. Har du sett etter om du har noe behov? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Eivind Nordby begynner i stillingen som skogbruksplanlegger i Furnes, Vang og Løten den 1. juli 2015.
2015-06-29

Ny skogbruksleder i Furnes, Løten og Vang

Skogingeniør Eivind Nordby vil vikariere som skogbruksleder i Furnes, Løten og Vang fra 1. juli 2015 mens skogbruksleder Håvard Dufseth har permisjon. Eivind Nordby jobber i dag som skogbruksplanlegger i Mjøsen Skog.

Feltbefaringer er nødvendig for å sikre gode forslag til skogbehandling. Sammen med sentrale aktører fra skogbruket i kommunen blir man enige om hvordan man skal vektlegge anbefalinger av nødvendige tiltak. Her er Mjøsen Skogs folk før markbefaringene startet i Lillehammer. Fv. Eivind Nordby, Simen Skarkerud, Gyrd Harstad, Emil Skjølås, Johannes P. Nygaard og Geir Korsvold.
2015-06-24

Markarbeidet i Lillehammer i gang

Neste vår skal Mjøsen Skog levere nye skogbruksplaner til omkring 250 skogeiere i Lillehammer. - Markarbeidet er i gang, og takstgjengen har justert seg inn etter en nyttig kalibreringsdag i skogen, sier seksjonsleder Odd Arne Brenn i Mjøsen Skog.

Mjøsnytt 04-2015 Forsiden
2015-06-24

Mjøsnytt nr. 4 2015 er tilgjengelig

Mjøsnytt nr. 4 2015 er på vei ut til andelseierne. Der finner du bl.a. en artikkel om resultatene av den nye skogtaksten i Vestre Toten og Gjøvik. Taksten viser at skogen vokser godt i området og at hogsten kan økes. Samtidig er det mye ungskog som trenger pleie.

Skogeierne håper statsråd Sylvi Listhaug følger opp anbefalingene i SKOG22-rapporten i den nye skogmeldingen.
2015-06-22

Skogeiere med innspill til landbruksministeren

Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog har skrevet et felles brev til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. I brevet kommer organisasjonene med en rekke innspill til den varslede stortingsmelding om skognæringen.

Skogkveldens høydepunkt var demonstrasjonen av den nye modellen av Drammensslodden.
2015-06-19

Spennende demonstrasjon av ny Drammensslodd

- Den nye modellen av Drammensslodden har innebygd veihøvelstål. Effekten øker, samtidig som slodden fortsatt er enkel å bruke og transportere, sa daglig leder Arve Røste, Gummi-Industri AS, da han sammen med Asbjørn Berge presenterte den nye Drammensslodden under skogkveld på Eina sist uke.

Bildet er tatt under statsråd Sylvi Listhaugs innlegg under Skog og Tre 2015.
2015-06-15

Fjerner bestemmelsen om «Villmarkspregede områder»

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har nå fjernet bestemmelsen om at det ikke skal gis tilskudd til bygging av skogsveier som fører til reduksjon av «villmarkspregede områder».

Styreleder Terje Dotseth (t.v.) i «Vinterbilveien» på Eina og styreleder Ole Edvard Løken i Vestre Toten Skogeierlag ønsker velkommen til veikveld.
2015-06-11

Velkommen til veikveld på Eina

Styreleder Ole Edvard Løken i Vestre Toten Skogeierlag (t.h.) og styreleder Terje Dotseth i «Vinterbilveien» på Eina er klare til å ta imot skogeiere som vil se på demonstrasjon av veivedlikehold på skogkvelden tirsdag 16. juni. – Vi håper det blir en nyttig kveld, sier begge.

FOTO: LARS LIGAARDEN
2015-06-09

Naturens dag på Gjøvik samlet mye folk

Gjøvik Skogeierlag har nok en gang bidratt til å profilere skogbruket under «Naturens dag» på Eiktunet på Gjøvik. –Arrangementet har lange tradisjoner og god oppslutning. Mange hundre personer fant veien til Eiktunet også i år, sier Lars Ligaarden, styreleder i Gjøvik Skogeierlag.

Hytter i fjellet
2015-06-05

Enighet om tomtefeste

Regjeringspartiene har blitt enig med Kristelig Folkeparti og Venstre om endringer i tomtefesteloven. - Det er svært gledelig at flertallet nå tar inn sikkerhetsventilen på 30 år, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

 

Nyhetsarkiv