moelven_med_rektangel_under
2015-04-16

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Moelven Industrier ASA

I dag har valgkomiteen i Moelven Industrier ASA presentert sin innstilling til nytt styre. Olav Fjell, tidligere konsernsjef i Statoil, innstilles som ny styreleder. Styremedlem i Mjøsen Skog, Asbjørn Bjørnstad, er innstilt som nytt styremedlem.

Bildet er tatt i forbindelse med årsmøtet i Mjøsen Skog den 15. april 2015 og viser f.v. adm. dir. Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund, styreleder Einar Stuve, Biri Skogeierlag, og nyvalgt styreleder Terje Uggen i Mjøsen Skog.
2015-04-15

Mjøsen Skogs årsmøte ønsker storfusjon

Et enstemmig årsmøte i Mjøsen Skog vedtok i dag å be styret initiere en prosess i skogeiersamvirket med sikte på nye samarbeidsløsninger. Målet er strukturell endring av skogeiersamvirket, der fusjon av alle andelslagene er hovedmålet.

Styreleder Marit Olive Lindstad i Mjøsen Skog under årsmøtet på Honne 15.04.2015.
2015-04-15

Vi er ikke låst på struktur

–Vi skal ikke være låst på struktur på noe nivå, sa Mjøsen Skogs styreleder Marit Olive Lindstad i sin tale til årsmøtet i Mjøsen Skog i dag. Hun ga honnør til Biri Skogeierlag for oppropet om å styrke skogeiersamvirket ved å fusjonere andelslagene.

F.v. seniorrådgiver Endre Sæther, SkogData, Ole Randin og Carl Randin Klokkerengen, Krogsrud Sag A/S og skogbruksleder Tore Bekkedal, Mjøsen Skog, under SkogData sitt besøk hos Krogsrud Sag AS på Eidsvoll før påske.
2015-04-13

Skog-Data på studietur til Eidsvoll

Nylig rev de ansatte i Skog-Data seg løs fra kontorpultene i Oslo og la turen til Krogsrud Sag A/S i Eidsvoll. Der fikk de innblikk i verdikjeden fra skogeier beslutter å hogge til tømmeret havner hos industrien. IT-prat ble det også tid til.

Avtroppende styreleder i «gamle» Vestskog, Bengt Drageset (t.v.), sammen med påtroppende styreleder i «nye» Vestskog, Halvor Brosvik, sammen med adm. dir. i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.
2015-04-11

Skogeiersamvirket på Vestlandet har fusjonert

Årsmøtene i skogeierandelslagene på Vestlandet har denne uka vedtatt å fusjonere Sogn og Fjordane Skogeigarlag og Vestskog. Derved går vi fra 8 til 7 andelslag i skogeiersamvirket. De neste årene vil vise om flere andelslag finner sammen – eventuelt om alle fusjoner, jf. oppropet fra Biri Skogeierlag.

Adm. dir. Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund.
2015-04-10

Mjøsen Skogs årsmøte 14.-15. april 2015

Nå er det få dager igjen til Mjøsen Skog holder årsmøte på Honne. Tirsdag den 14. april åpner årsmøtet med fagprogram. Adm. dir. Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund er invitert til å holde foredraget «Store muligheter for norsk skognæring». Selve årsmøteforhandlingene finner sted den 15. april.

Tømmerlunne
2015-04-10

Redusert produksjon av sagtømmer

Mjøsen Skog har de siste ukene redusert hogsten. -Vi har ikke full stopp i skog, men det er riktig at vi i noen uker har tatt ned produksjonen av sagtømmer til et minimum, sier adm. dir. Erik A. Dahl.

Bildet viser bygningen til Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.
2015-04-08

Tomtefesteforslag – et steg i riktig retning

Regjeringen sendte forslag til endringer i tomtefesteloven på høring rett før påske. Tomtefesteforbundet var raskt ute med å hevde at regjeringens forslag innebærer en verdioverføring i millionklassen fra fester til bortfester. –Det er å snu saken på hodet, skriver Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag i en felles pressemelding.

Skogbruksstudenter ved NMBU på Ås var nylig på studietur i Eidsvoll.
2015-03-26

Nærmer seg søknadsfristen 15. april

Søknadsfristen for den som ønsker høyere utdanning i skogbruk er 15. april. Skogbruksstudiet inneholder interessante emner, og skognæringen har de seinere årene styrket sin kontakt med både universitetet på Ås og høyskolen på Evenstad. Nylig var skogbruksstudenter fra Ås på utferd til Eidsvoll.

ALLMA-skogeier-m-bil-web
2015-03-26

Informasjonskvelder for nye skogeiere

Vi vil rette etter påske holde informasjonskvelder for nye skogeiere. Sammen med kommunal skogforvaltning vil vi gi deg/dere som ny skogeier - eller kommende skogeier - litt kunnskap som skal gjøre det enklere for deg å forvalte egen skog. Informasjonskveldene er åpne for alle interesserte!

Nyhetsarkiv