Direktør Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund.
2015-11-24

Ny naturindeks åpner for misbruk

Naturindeksen for Norge som ble lansert i dag viser at skogindeksen øker. Dette underbygger at det går bedre for det biologiske mangfoldet i skog, påpeker Nils Bøhn, direktør i Norges Skogeierforbund.

ILLUSTRASJON: NORGES SKOGEIERFORBUND
2015-11-24

Viktige signaler om biodrivstoff

Det er gledelig at Stortinget igjen tar rollen med å presse på for økt bruk av biodrivstoff ved å varsle at omsetningspåbudet trappes opp til 7 prosent fra 1. januar 2017, men enda viktigere er signalene at man ønsker å legge om fra bruk av matplanter til mer klima- og ressursvennlige kilder, sier adm. dir. Erik Lahnstein, Norges Skogeierforbund.

FOTO: BERIT SANNESS
2015-11-24

Budsjettavtale sikrer gode generasjonsskifter

Avtalen som er inngått mellom KrF, Venstre og regjeringspartiene i Stortinget om statsbudsjettet for 2016 medfører at det ikke blir innført gevinstskatt ved overdragelser av landbrukseiendommer i familien, slik regjeringen hadde foreslått. Tresatsingen videreføres.

Fra gårsdagens prisutdeling. Fra venstre 1. rekke: Ole Hartvig Bakke fra Skoglauget, Søren Bang-Acton, Elisabeth Schmidt, Ingeborg Anker-Rasch og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Bak: Simon Andersson og Tor Gunnar Bjøre. Andreas Granli var ikke til stede under utdelingen. Foto: Landbruks- og matdepartementet.
2015-11-24

Stipender til skogfagstudenter

Mjøsen Skog deltar i Skoglauget som i går delte ut stipend til seks skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sto for overrekkelsen.

DSCN0516
2015-11-18

Rødlista viser at det går bedre i skogen

– Den norske rødlista for arter 2015 som ble lansert i dag, viser en positiv utvikling for skoglevende arter. Et stort antall skoglevende arter er tatt ut av rødlista eller nedklassifisert. Dette skyldes økt kunnskap og at tilstanden i skogen økologisk sett har blitt bedre, sier direktør Nils Bøhn i Norges Skogeierforbund.

Mjøsnytt 07-2015 Forsiden
2015-11-17

Mjøsnytt nr 7 2015 er tilgjengelig

Mjøsnytt nr. 7 2015 er på vei ut til andelseierne. Der finner du bl.a. en artikkel om skogsbilveier og styrelederens kommentarer til statsbudsjettet for 2015.

Adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog kommenterte Innlandsutvalgets rapport på NRK P1 den 11. november 2015. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
2015-11-12

Staten må ta infrastrukturansvar i Innlandet

Innlandet vil ikke lykkes med næringsutvikling hvis ikke jernbane og veinett blir bedre. Det sa adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog i et intervju med NRK i går. Dahl mener Staten må kopiere innsatsen for å bygge opp oljesektoren som en strategisk viktig næring - denne gangen med Innlandets fornybare råstoff som basis.

Innlandsutvalgets leder Sverre Narvesen overleverte utvalgets rapport til næringsminister Monica Mæland på et arrangement på Rudshøgda den 10. november 2015.
2015-11-11

Innlandet bør være i førersetet for det grønne skiftet

Det er behov for å satse bredt på skog og industriell utvikling av trebaserte produkter, og Hedmark og Oppland bør få et nasjonalt senter for bioøkonomi. Det mener Innlandsutvalget, som overleverte sin rapport til næringsminister Monica Mæland på Rudshøgda i går.

Bildet er tatt under pressekonferansen med Enova, Treklyngen og Arbaflame i Oslo den 10. november 2015.
2015-11-10

Staten støtter biokullsatsing på Follum

Enova investerer 138 millioner kroner i det planlagte produksjonsanlegget for biokull på Follum. - Endelig er vi i gang med det grønne skiftet, sier daglig leder i Treklyngen AS, Rolf Jarle Aaberg.

Adm. dir. Johan Padel, Holmen Timber AB, var foredragsholder under samling for ansatte i Mjøsen Skog den 3. november 2015. Her flankert av skogsjef Johannes Bergum og adm. dir. Erik A. Dahl.
2015-11-10

Påfyll om marked og riktig skogbehandling

Under en samling for de ansatte på Ilsetra nylig, var det satt av en hel dag til temaet skogskjøtsel. – Vi legger vekt på å gi skogeierne solide faglige råd om riktig oppbygging av den nye skogen. Da trenger vi faglig påfyll og oppdatering, sier skogsjef Johannes Bergum, som var ansvarlig for den vellykkede samlingen.

Nyhetsarkiv