Hunton Foto Berit Sanness IMG_0506 red
2014-10-17

Hunton med produksjon i 125 år

-Hunton Fiber viser med sin aktive innsats på salg og produktutvikling, og gjennom nye framtidsrettede produkter, at det er mulig å drive foredlingsindustri basert på skogsfiber i Innlandet og følge en vekststrategi. Det er imponerende og offensivt, og en styrke for hele verdikjeden, sier adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.

Mjøsnytt 06-2014 Forsiden

Mjøsnytt 06-2014 er tilgjengelig

Mjøsnytt nr. 6 – 2014 er sendt ut til andelseierne. I denne utgaven setter vi fokus på at det kan være lønnsomt for skogeiere å samarbeide om skogsdrifta. Du kan også lese om styrets syn på SKOG Norge-saken etter høring i lokalorganisasjonen.

Høstskog-Brøttum-2013-Foto-Anne-(24)-web
2014-10-13

Forsvarsbygg velger Allma Eiendom

I løpet av året har Forsvarsbygg fått utarbeidet ny skogtakst på ca 200.000 daa produktiv skog. Nå har Forsvarsbygg valgt Allma Eiendom som forvaltningsverktøy. Det skjer på bakgrunn av pris, oppfyllelse av kravspesifikasjon, brukervennlighet og programmets utbredelse i skogbruksnæringa.

Erik-A
2014-10-08

Glad for veimidler - Savner sterkere klimasatsing

Adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog er glad for at Regjeringen prioriterer vei og jernbane i Statsbudsjettet for 2015. –På klimaområdet har ikke Regjeringen levert som forventet. Skogplanting er for eksempel et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene vi har. Tiltaket bør derfor prioriteres allerede i 2015, sier Dahl.

DSCN0516

Full stopp i skogvernet

Regjeringen kutter bevilgningen til vern med hele 220 millioner kroner. -Den foreslåtte bevilgningen på 121 millioner kroner for 2015 vil i praksis føre til at nesten all vern av privat skog stoppe opp, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Landbrukshelg 2015 banner 3
2014-10-02

Landbrukshelga 2015

Nå blir det muligheter for å delta på ei helg med kurs for noen og enhver. 14 organisasjoner samarbeider om tilsammen 20 forskjellige kurs innen landbruksrelaterte temaer. Mjøsen Skog deltar også med eget kurs.

Landbruks- og matminister Sylvi Litshaug (Frp) kom med en budsjettlekkasje under et skogbesøk i går. Her er hun avbildet sammen med styreleder Olav Breivik i Viken Skog.
2014-10-02

Vil bygge mer vei i skogen

Landbruksminister Sylvi Listhaug vil ha økt bygging av skogsveier og har satt av vel 100 millioner kroner øremerket til formålet i statsbudsjettet for 2015. Dette er en økning på 10 millioner kroner fra i fjor. Det langsiktige målet er å utnytte skogressursene bedre til å øke omsetningen i den skogbaserte verdikjeden i Norge.

Høyestliggende barskog Langmorkjealm foto Geir Korsvold
2014-09-29

Nordens høyest beliggende barskogbestand

Det som sannsynlig er Nordens høyest beliggende barskogbestand ligger 1070 meter over havet i Birisjølia i Langmorkje almenning. Bestandet består av furu, og har et volum på 5-6 m3 pr dekar. Ovenfor finnes spredte furuer som forekommer opp mot 1150 meter over havet. Også dette er trolig høyest i Norden hvis man ser bort fra spredte bartrær som har ingen- eller et mikroskopisk volum.

Veivedlikehold eidsvoll IMG_0261 foto Tore Bekkedal
2014-09-25

Skogsbilveier på timeplanen i Eidsvoll

Det er stort fokus på skogsbilveier og vedlikehold rundt om i Mjøsen Skogs distrikt. Skogsbilveiene er tross alt skogbrukets blodårer, og er viktig å vedlikeholde og oppgradere! Denne uka avholdt Eidsvoll medlemsområde en skogdag med dette som tema.

Bilde fra klimaseminaret på Ås den 17. september viser f.v. dr. Rasmus Astrup, Norsk institutt for skog og landskap, professor Anders H. Strømman, NTNU, professor Tomas Lundmark, SLU Sverige, og statssekretær Lars Andreas Lunde, Landbruks- og matdepartementet.
2014-09-22

Skogen avgjørende for klimaet

Det er det samlede nivået av drivhusgasser i atmosfæren som er avgjørende for klimaet. Skogen vil kunne spille en avgjørende rolle både ved å binde mer CO2 og ikke minst ved å produsere biomasse til energi og produkter som kan erstatte de fossile kildene.

Nyhetsarkiv