Valgmøte med tema samferdsel på Honne 27.08.2015.
2015-08-28

Tømmertransport på valgmøte på Honne

– Vi ønsker fortgang i oppskrivingen av fylkesveiene i Oppland til 60 tonn totalvekt. Og glem ikke godstrafikken når det jobbes for to jernbanespor til Lillehammer, sa adm. dir. Erik A. Dahl Mjøsen Skog til panelet under møte på Honne i går kveld. Politikerne kvitterte med å ønske god kontakt med skognæringen før handlingsplanen for fylkesveinettet rulleres i desember i år.

Ur björk_Tre inn i framtiden_ Maihaugen
2015-08-27

Tre inn i framtiden

Skog- og trebasert utstilling på Maihaugen

Mjøsen Skog ble invitert av Maihaugen til å lage en utstilling som supplerer den svenske vandreutstillingen «Ur björk». Gjennom utstillingen «Tre inn i framtiden» prøver vi å få inn et bredere perspektiv på skogressursenes betydning for verdiskapingen og klimaet. Utstillingen vises i den nyåpnede Sandvigsalen på Maihaugen fra søndag 6. september.

Styrene i Glommen Skog og Havass Skog går inn for fusjon mellom de to andelslagene.
2015-08-25

Glommen og Havass vil fusjonere

Styrene i Havass Skog SA og Glommen Skog SA er enige om å anbefale sine andelseiere å gå inn for en fusjon. Styrene mener det nye selskapet blir bedre i stand til å håndtere større kunder med nye krav til volum, effektivitet, logistikk og tid.

Reduserte transportkostnader er viktig for skog- og trenæringen.- Da må veinettet holde god nok standard.
2015-08-24

Valgmøter om samferdsel denne uka

Vegforum Innlandet inviterer til åpne møter om samferdsel i Elverum onsdag og på Honne torsdag denne uka. Fylkespolitikerne må svare på hva de vil gjøre med fylkesveiene. Møt opp! Infrastrukturen er viktig for skog- og trenæringen.

Adm. dir. Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.
2015-08-21

Skog må bli sentralt i bioøkonomisatsingen

- Alle nasjoner må omstille sin økonomi og gå i retning av lavutslippssamfunnet – også Norge. Vi har et særlig behov for omstilling. Oljenæringen vil ikke lenger være en motor for vekst. Nye næringer må overta. Heldigvis har vi gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomi til en vekstnæring i norsk økonomi, sa adm. dir. Erik A. Dahl, Mjøsen Skog, under den regionale konferansen på Hamar i går.

Åpen gård ble arrangert på Baadshaug gård i Eidsvoll den 16. august.
2015-08-21

Åpen gård med stort besøk

Ca 3000 personer fant veien til Baadshaug gård i Eidsvoll søndag 16. august. Der ble de bl.a. kjent med tradisjonelt skogbruk. – Vi pleier å stille på Åpen gård-arrangementene. Det er en fin måte å møte allmennheten på, sier Alf Magne Bjørndal, som er leder i Mjøsen Skogs medlemsområde i Eidsvoll.

lovbok_illustrasjon fra dialecta
2015-08-13

Gratis juridisk rådgivning for andelseiere

Vi minner om at Mjøsen Skog har avtale med Advokatfirmaet Thallaug fra Lillehammer om juridisk rådgivning for våre andelseiere. Kontakt Mjøsen Skog for å bestille time.

FOTO: AT SKOG
2015-08-10

Viken AT Markets etableres

Viken Skog og AT Skog etablerer nå Viken Skog Markets AS etter at Konkurransetilsynet har avsluttet sin vurdering av opprettelsen av selskapet.

Jakt-og fiskedager 2015
2015-07-29

Jakt- og fiskedagene 6.-9. august

De nordiske jakt- og fiskedagene arrangeres i Elverum 6. – 9. august. Årets program er preget av Friluftslivets år med seminarer om blant annet allemannsretten og om forholdet mellom mennesker og dyr. Som alltid er det et rikholdig program og over 250 utstillere med gode messetilbud.

skogfondskalk-640 Illustrasjon Skogkurs
2015-07-28

Enklere med ny skogfondskalkulator

Den gunstige skogfondsordningen er fortsatt en godt bevart hemmelighet for mange skogeiere. De seinere årene er det imidlertid utviklet flere verktøy for å bedre situasjonen. Sist ut er en ny skogfondskalkulator utviklet av Skogkurs. Den anbefales.

 

Nyhetsarkiv